فناوری اطلاعات

پهپادی با قابلیت ردیابی در تاریکی

منبع: مهر
یک شرکت سوئدی پهپادی ساخته که با کمک لیزر در اماکن تاریک مانند معادن مسیریابی می‌کند. می‌توان به تدریج از این پهپاد در اکتشافات فضایی نیز استفاده کرد. یک شرکت سوئدی پهپادی ابداع کرده که می‌تواند در معادن و فضاهای تاریک تردد کند.
 
پهپاد TILT Ranger توسط شرکت INKonova طراحی شده و با سیستم نقشه‌کشی لیزری در اماکن تاریک مسیریابی می‌کند. این پهپاد یک نقشه مبتنی بر نقاط تهیه می‌کند و درمرحله بعد این نقاط پهپاد را راهنمایی می‌کنند تا در نقشه مسیر خود را بیابد.
TILT دو چرخ و پروانه هایی انعطاف‌پذیر دارد  و به همین دلیل می‌تواند در سطوح مختلف پرواز کند. به گفته شرکت تولیدکننده می‌توان از این پهپاد به تدریج در اکتشافات فضایی نیز استفاده کرد.
 

​​