رگولاتوری

ایران نایب رئیس گروه های مطالعاتی اتحادیه جهانی مخابرات شد

منبع: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
 
نمایندگان سازمان تنظیم مقررات ارتباطات، در مجمع ارتباطات رادیوئی اتحادیه جهانی مخابرات ۲۰۱۹ (RA-۱۹) به عنوان نایب رئیس گروه های مطالعاتی ۴ و ۵ بخش ارتباطات رادیوئی ITU انتخاب شدند.
 
این مجمع به عنوان نهاد مسئول ساختار، برنامه‌ریزی و تصویب مطالعات بخش رادیوئی اتحادیه بین‌المللی ارتباطات (ITU-R) فعالیت می‌کند و در سال جاری از ۲۹ مهر تا سوم آبان در شرم‌الشیخ مصر برگزار شد.
 
در این دوره از مجمع با رای حاضران علیرضا درویشی مدیرکل دفتر سازمان های تخصصی بین‌المللی رگولاتوری به عنوان نایب رئیس گروه مطالعاتی ۵ و ایرج مکرمی، معاون این دفتر به عنوان نایب رئیس گروه مطالعاتی ۴ از بخش ارتباطات رادیوئی ITU انتخاب شدند.
 
فناوری‌های پیشرفته برای تجهیزات برد کوتاه (SRD) به منظور پشتیبانی از اینترنت اشیا (IoTs)، با کاربردهایی برای تجهیزات شناسائی فرکانس های رادیوئی موسوم به RFID و انواع خاصی از تجهیزات پزشکی، سیستم های ارتباطات رادیوئی بین قطار و تجهیزات حاشیه مسیر ریلی موسوم به RSTT برای بهبود عملکرد ترافیک راه‌آهن در یک محیط پر سرعت، پیشرفت های ارتباطات سیار بین‌المللی (IMT) شامل IMT-۲۰۲۰ موسوم به ۵G و همگرایی با تعدادی از صنایع و خدمات مرتبط از مهمترین محورهای مطرح شده در مجمع ارتباطات رادیوئی (RA-۱۹) بود.
 
همچنین در این مجمع ارتقای سیستم های پخش همگانی صوت، تصویر و محتوای چند رسانه‌ای، نقشه راه کشورهای در حال توسعه در این زمینه و ارتقای سطح دسترسی برای افراد دچار معلولیت و افراد با نیازمندی های خاص تشریح شد.
 
در مجمع ارتباطات رادیوئی اتحادیه بین‌المللی ارتباطات ۲۰۱۹ (RA-۱۹) نقشه راه فناوری های ارتباطات رادیوئی، برنامه کاری بخش ارتباطات رادیوئی اتحادیه جهانی ارتباطات (ITU-R) برای سال های آتی تعیین و برخی از توصیه‌نامه‌ها و قطعنامه‌هایی که تاثیرات جهانی بر آینده فناوری های ارتباطات رادیوئی دارند، تصویب شدند.

​​