بازار سرمایه

درآمد 515 میلیارد تومانی همراه اول از خدمات ارزش افزوده در سال 98

ICTna- شرکت ارتباطات سیار ایران در سال 98 توانست از محل ارایه خدمات ارزش افزوده تلفن همراه 515 میلیارد و 458 میلیون تومان درآمد کسب کند.
 
mci logo png .png
به گزارش آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا)، این درحالی است که این رقم در سال 97 به 461 میلیارد و 765 میلیون تومان رسیده بود.
 
شرکت ارتباطات سیار ایران در گزارش صورت های مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1398 آورده است که درآمد به دست آمده از محل استفاده سایر شرکت های تلفن همراه از امکانات شبکه همراه اول 755 میلیارد و 220 میلیون تومان بوده است که از این رقم درآمد ناشی از اتصال متقابل با شبکه اپراتورهای داخلی 548 میلیارد و 364 میلیون تومان بوده و از این مبلغ معادل 517 میلیارد و 470 میلیون تومان مربوط به درآمد اتصال متقابل با شبکه ایرانسل است.
 
از این رقم فراگردی مشترکین خارجی شبکه نیز در سال 98 به 129 میلیارد و 956 میلیون تومان رسید و درآمد حاصل از رومینگ ملی نیز 76 میلیارد و 899 میلیون تومان بوده است.
 

​​