بازار سرمایه

بورس درباره مخابرات اطلاعیه شفاف سازی منتشر کرد

ICTna.ir - سازمان بورس، با انتشار اطلاعیه شفاف سازی در سامانه کدال ، در خصوص آخرین وضعیت شرکت مخابرات ایران، شفاف سازی کرد.
 
tci logo.jpg
 
به گزارش آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا)، در این اطلاعیه آمده است: در تاریخ 31/03/99 مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت مخابرات ایران با موضوع افزایش نرخ حق الاشتراک ماهانه خطوط تلفن ثابت برگزار گردید که صورتجلسه مجمع، فاقد امضا یکی از ناظرین مجمع (نماینده وزارت ارتباطات به نمایندگی از کانون شرکت های سرمایه گذاری سهام عدالت) می باشد. 

شرکت طی اطلاعیه افشای اطلاعات با اهمیت منتشر شده در تاریخ 03/04/99 در سامانه کدال، مرجع صادر كننده مجوز افزایش نرخ را وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی اعلام و پیش بینی درآمد حق اشتراک را برای سال مالی 99 مبلغ 6.955.641 میلیون ریال برآورد کرده است. این در حالی است که سال مالی قبل مبلغ 931ر756ر3 میلیون ریال بوده است. 
 
براساس اعلام بورس، در تاریخ 01/04/99 نامه دفتر حقوقی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص اینکه "مطابق بند ج ماده 5 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب 1382 هرگونه نرخ گذاری کلیه خدمات در بخش های مختلف ارتباطات و فناوری اطلاعات در صلاحیت کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات می باشد" دریافت گردید و طی مکاتبات مورخ 02/04/99 و 16/04/99 از شرکت مخابرات ایران در خواست گردید تا توضیحات و مستندات مربوطه در خصوص بلامانع بودن افزایش حق اشتراک ماهانه تلفن ثابت را به این سازمان ارایه نماید.
 
براساس این اطلاعیه، مخابرات در پاسخ ارایه شده اعلام نمود موضوع مجمع عمومی به طور فوق العاده مورخ 31/03/99 در راستای افزایش نرخ حق اشتراک مصوب قبلی بوده و الزامی جهت اخذ مجوز مجدد نداشته است.

همچنین شرکت اعلام نمود که موضوع دریافت حق اشتراک ماهانه از مشترکان تلفن ثابت به تصویب مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 10/01/98 رسیده است و نماینده دولت نیز صورتجلسه مجمع مذکور را امضا نموده اند. مخابرات در اطلاعیه خود تمام پیوست های مرتبط، از جمله این صورتجلسه را نیز منتشر کرده است.
 
پیرو این مسائل و با توجه به عدم ارایه مجوز کمیسیون تنظیم مقررات و ابهام در صلاحیت مجمع عادی جهت تصویب افزایش نرخ مذکور، نماد شرکت در تاریخ 04/04/99 تعلیق گردید.
 
در اطلاعیه بورس آمده در تاریخ 07/04/99 نامه ای دیگر از دفتر حقوقی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به این سازمان ارسال گردید مبنی بر اینکه بر اساس استعلام صورت گرفته، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مجوزی به شرکت مخابرات ایران جهت تعیین حق الاشتراک تلفن ثابت نداده است.
 
بورس در این اطلاعیه تصریح کرده: با توجه به موارد فوق الذکر و علیرغم پیگیری های متعدد انجام شده از شرکت مخابرات ایران، تاکنون مجوزهای لازم و یا مستنداتی جهت رفع ابهامات ارایه نشده است. همچنین تاکنون صورت جلسه مجمع فوق الذکر، به امضای نماینده وزارت ارتباطات که ناظر مجمع بوده، نرسیده است.
 
سازمان بورس، در پایان اطلاعیه شفاف سازی خود آورده "با توجه به توضیحات فوق، توجه استفاده کنندگان محترم را به آثار مالی احتمالی ناشی از ابهام در مصوبه مورخ 31/03/99 شرکت مخابرات ایران جلب می نماید". همچنین تاکید شده "مسئولیت  اطلاعات ارائه شده بر عهده هیئت مدیره شرکت می باشد و سهامداران محترم می بایست تمامی احتمالات مربوطه را در تجزیه و تحلیل خود جهت خرید و یا فروش سهام شرکت لحاظ نمایند".
 
 
 

​​