بازار سرمایه

درآمد 150 میلیارد تومانی های‌وب در آبان ماه

ICTna.ir – میزان درآمدهای شرکت داده گستر عصر نوین در آبان ماه 99 به 150 میلیارد و 569 میلیون تومان رسید.
 
hiweb_logo_500x500.jpg
به گزارش آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا)، بیشترین سهم درآمدی این شرکت در ماه گذشته از محل فروش تجهیزات سمت مشترکین با رقم 45 میلیارد و 383 میلیون تومان بوده است و پس از آن درآمد حاصل از ارایه خدمات IT با رقم 40 میلیارد و 943 میلیون تومان رتبه دوم درآمدی این شرکت را به خود اختصاص داده است.
 
درآمد های‌وب در آبان ماه از محل ارایه خدمات عمومی اجباری در مناطق روستایی (USO) نیز به 32 میلیارد و 732 میلیون تومان و درآمد حاصل از ارایه خدمات پروانه FCP به 23 میلیارد و 869 میلیون تومان رسید.
 
های‌وب از ارایه خدمانه پروانه رادیو ترانک درآمد 6 میلیارد و 698 میلیون تومانی به دست آورده و از محل ارایه خدمات عمده فروشی پروانه جدید FWA و استفاده از امکانات توسط سایر شرکت‌های دارای پروانه درآمد 943 میلیون تومانی در آبان ماه 99 به دست آورد.

​​