فناوری اطلاعات

رشته‌های آموزشی مرتبط با صنعت بازی ایجاد شود

 
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در دیدار با مدیر عامل و شورای معاونان بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای پیشنهاد کرد تا بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای موضوع ایجاد باشگاه بازی‌های الکترونیکی را به مجلس ارائه کند. علی یزدی‌خواه همچنین در این جلسه برلزوم ایجاد رشته‌های آموزشی مرتبط با صنعت بازی در آموزش و پرورش و آموزش عالی کشور تاکید کرد.
 
به گزارش اداره ارتباطات و امور بین‌الملل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، علی یزدی‌خواه، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با اشاره به اینکه کمیسیون فرهنگی مجلس به لحاظ شان قانونی متکفل اوضاع فرهنگی کشور است، گفت: «یکی از وظایف کمیسیون فرهنگی در مجلس تصویب و تنقیح قوانین است که به نظر می‌رسد در این موارد می‌تواند به رفع برخی از مشکلات بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای که ناشی از نارسایی قوانین و نبود مصوبات و دستورالعمل‌های تعریف شده است، کمک کند و لازم است بنیاد نیز در این زمینه آسیب‌شناسی جدی‌تری انجام دهد.»
 
نماینده تهران در ادامه با اشاره به لزوم ایجاد رشته‌های آموزشی مرتبط با صنعت بازی در آموزش و پرورش و آموزش عالی کشور، ادامه داد: «این صنعت به عنوان صنعتی پول‌ساز و جذاب به سرعت در حال رشد است و بار مالی هنگفتی در حوزه‌های مختلف از تولید بازی تا صادرات، مصرف و تبلیغات دارد. بنیاد هم مطابق ماموریت‌های خود به باید سمت ارتقا توانمندی‌ها حرکت کند.»
 
به گفته یزدی‌خواه اینکه بنا به آمار بنیاد ۷۰ هزار دانش‌آموز در همان ابتدای کار برای عضویت در کانال مدرسه بازی‌سازان فردا در شبکه شاد ثبت‌نام می‌کنند، نشان از استعدادهای سرشار در این حوزه است که با تبلیغ بیشتر می‌توان کاربران میلیونی از جمع دانش آموزان، والدین و معلمان را جذب این بستر آموزشی کرد.
 
او با اشاره به تدوین قانون باشگاه‌‌داری در عرصه ورزش به عنوان یکی از اولویت‌های مجلس تا پایان سال ۹۹، پیشنهاد ارائه طرح ایجاد باشگاه بازی‌های الکترونیکی توسط بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای را مطرح کرد و گفت: «این طرح می‌تواند در قالب قانون جهت تصویب به مجلس ارائه شود و ما نیز آمادگی بررسی این طرح که می‌تواند منجر به رفع بسیاری از مشکلات بنیاد شود را داریم.»
 
در این جلسه همچنین صادق پژمان، مدیرعامل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای ضمن ارائه گزارشی از وضعیت صنعت بازی‌های دیجیتال کشور گفت: «لیستی از مشکلات تیم‌های بازی‌سازی بزرگ توسط بنیاد تهیه شده است که مجلس می‌تواند با بررسی این مشکلات و تخصیص تسهیلات ارزان قیمت، در جهت توسعه، ارتقا و صادرات محصول به این تیم‌های بازی‌ساز که همه جوان هستند، کمک کند که با این کمک موتور محرکه این نیروی جوان با ظرفیت چند برابری به حرکت در می‌آید.»
 
پژمان همچنین درباره تعامل بنیاد با آموزش و پرورش برای ایجاد هنرستان‌های فنی با موضوع بازی‌سازی بیان کرد: «در این راستا سرفصل‌های آموزشی تهیه و در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار گرفته است و  این تعامل با قدرت بیشتر در برنامه ۱۴۰۰ نیز ادامه خواهد یافت.»
 

​​