رسانه‌های اجتماعی

رد درخواست آژانس امنیت ملی آمریکا برای جمع آوری اطلاعات مسافران

منبع: مهر
 
 
دولت آمریکا درخواست آژانس امنیت ملی این کشور برای جمع‌آوری اطلاعات بیشتر از مسافران در مرزهای ورودی را به علت عدم اطمینان از کارایی آن رد کرد.
 
 به نقل از ورج، دفتر اطلاعات و امور نظارتی دولت آمریکا با درخواست آژانس امنیت ملی این کشور برای افزایش دامنه جمع‌آوری اطلاعات حساب‌های کاربری مسافران ورودی به آمریکا مخالفت کرده است. آژانس امنیت ملی آمریکا قصد دارد اطلاعات مفصل تری را از حساب‌های کاربران در شبکه‌های اجتماعی که به این کشور مسافرت می‌کنند، جمع‌آوری کند.
 
در عین حال دفتر اطلاعات و امور نظارتی دولت آمریکا با رد این درخواست مدعی شده که مفید بودن این کار ثابت نشده است. وزارت امنیت داخلی آمریکا در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ دریافت اطلاعات شبکه‌های اجتماعی مسافران به این کشور را آغاز کرد.
 
بسیاری از نهادهای غیردولتی مدافع آزادی بیان در آمریکا نسبت به این تصمیم اعتراض کرده و هشدار دادند چنین رویه‌ای باعث نقض آزادی بیان و خودسانسوری افراد می‌شود و آنان از بیم ممنوع شدن ورودشان به آمریکا از تبادل آرا و اظهار نظر خودداری خواهند کرد.

​​