فناوری اطلاعات

احصا کاربرد هوش مصنوعی در مدیریت هوشمند خدمات پزشکی قانونی ایران

 
جلسه مشترک مرکز نوآوری و توسعه هوش مصنوعی پژوهشگاه ICT با سازمان پزشکی قانونی کشور و دانشگاه علوم پزشکی ایران به منظور احصا کاربرد هوش مصنوعی در مدیریت هوشمند خدمات پزشکی قانونی ایران برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، در این نشست که با حضور جمعی از مدیران سازمان های فوق برگزار شد. دکتر انصاری، رییس مرکز نوآوری و توسعه هوش مصنوعی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات به معرفی فعالیت های این مرکز در حوزه هوش مصنوعی و همکاری های آن با سایر مجموعه های دولتی و بخش خصوصی پرداختند.
 
انصاری در خصوص نحوه همکاری مرکز هوش مصنوعی پژوهشگاه با پزشکی قانونی گفت: این مرکز می بایست کاربردهای هوش مصنوعی در حوزه پزشکی قانونی و میزان اهمیت و اولویت را بررسی و استخراج نماید و آن را به موضوعات دیگر تسری دهد و سپس با توجه به موضوعات موجود پروژه تعریف نمایند. انصاری ادامه داد: این کار در دو فاز می بایست انجام شود، فاز اول شناخت موضوع است که در این صورت سندی برای سازمان پزشکی قانونی تهیه می‌شود تا در مجموعه‌های مختلف سازمان، نیازمندی‌ها و کاربردها شناسایی ‌شود و فاز دوم تهیه الگویی خواهد بود که می‌توان برای موارد مشابه و هم راستا آن را تسری داد.
 
در ادامه جلسه دکتر حاج منوچهری، معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی سازمان پزشکی قانونی ضمن معرفی خدمات این سازمان، مشکلات و نیازمندی هایی که حل آن¬ها با هوش مصنوعی محتمل است را بیان کردند.
 
وی به کاربردهای هوش مصنوعی در پزشکی قانونی اشاره کرد و افزود: هوش مصنوعی در حوزه پزشکی قانونی کاربردهای فراوانی دارد، از جمله در بخش تشریح و معاینات که نقش هوش مصنوعی بسیار حائز اهمیت است.
 
حاج منوچهری در خصوص شروع همکاری های دو جانبه پیشنهاد تشکیل کارگروه مشترک با حضور نمایندگان دو طرف را ارائه و اظهار کرد: در این کارگروه ما نیازمندی‌ها را مطرح نماییم و مرکز هوش مصنوعی پژوهشگاه، راه حل رفع نیازمندی‌ها را ارائه می نماید.
 
وی افزود: قاعدتاً زمانی ما می‌توانیم بهترین عملکرد را داشته باشیم که مسئله به درستی واکاوی گردد، که به همین دلیل پیشنهاد می شود مرکز هوش مصنوعی از کمیسیون مرکزی پزشکی قانونی بازدید میدانی به عمل آورد تا با دیدن فرایند کار به صورت ملموس تر با مدل کار آشنا شود تا بتوانند راه حل مناسب تری پیدا کرده و ادبیات مشترک بهتری شکل گیرد.
 
گفتنی است در این جلسه علاوه بر معرفی توانمندی های مرکز نوآوری و توسعه هوش مصنوعی پژوهشگاه، برخی از مهم‌ترین پروژه‌های انجام شده از جمله "سامانه ذکاوت"، "توسعه خدمات مبتنی بر هوش مصنوعی" و "تدوین برنامه راهبردی هوش مصنوعی" تشریح گردید.

​​