تلفن همراه

توسعه در 2 مرکز مخابراتی تهران

عملیات توسعه شبکه ارتباطی در مراکز مخابرات دانشگاه و هجرت از تاریخ 31 خرداد ماه آغاز می شود.
 
به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه تهران، با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی و دیتای مشتریان در مرکز مخابرات دانشگاه از ساعت 22 به مدت 6 ساعت و در مرکز مخابرات هجرت از ساعت 24 به مدت 8 ساعت با اختلال همراه است.
 

​​