فناوری اطلاعات

شناسایی ۱۵۰ مورد آلودگی به فیشینگ در خردادماه

منبع: ایسنا
 
گزارشی از ۸۰۴ فراوانی رخدادهای رایانه‌ای در خرداد ماه سال ۱۴۰۰ منتشر شده و بیشترین فراوانی مربوط به فیشینگ سایت‌های خارجی بوده که بیشتر از ۱۵۰ مورد را شامل می‌شود.
 
 گزارشی از ۸۰۴ مورد خدمت ارائه‌شده توسط مرکز ماهر (مدیریت امداد و هماهنگی رخدادهای رایانه‌ای) در خرداد ماه سال ۱۴۰۰ در گراف‌های زیر قابل مشاهده است. خدمات ارائه‌شده شامل فراوانی و نوع رخدادهای رسیدگی‌شده توسط مرکز، بخش‌های دریافت‌کننده این خدمات و نحوه مطلع شدن مرکز از این رخدادها است.
 
طبق این اطلاعات، بیشترین فراوانی رخداد به ترتیب مربوط به آلودگی به فیشینگ سایت‌های خارجی، بدافزار و بات، شناسایی آسیب‌پذیری، دیفیس سایت، افشای اطلاعات، گزارش‌های خبری، فیشینگ سایت‌های داخلی،  درخواست ارزیابی درخواست مشاوره و باج‌افزار بوده است.
 
 
نحوه مطلع شدن مرکز ماهر از رخداد نیز در نمودار زیر آمده که نشان می‌دهد بیشترین آمار از طریق مراجع بین‌المللی به این مرکز رسیده است.
 
 
بیشترین اطلاع‌رسانی از طریق منابع داخلی به ترتیب از سامانه دانا، کارشناسان مرکز ماهر،  سامانه هوشیار، گزارش آپاها، گزارش بخش خصوصی، سامانه بینا، گزارش نهادهای حاکمیتی، سامانه تله بدافزار و گزارش مردمی رسیده است.
 
 
همچنین بخش‌های دریافت‌کننده خدمات از مرکز ماهر شامل اپراتورها، بخش خصوصی، دستگاه‌های حاکمیتی و بانک‌ها و موسسات مالی می‌شود که تعداد دریافت این خدمات در نمودار زیر آمده است.
 
 
در نمودار بخش‌های حاکمیتی دریافت‌کننده خدمات از مرکز ماهر هم وزارت بهداشت، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت نفت، ریاست جمهوری، قوه قضائیه، وزارت عتف، وزارت کشور، وزارت کار، وزارت صمت، وزارت راه و شهرسازی، وزارت دادگستری و وزارت اقتصاد قرار دارد.
 
 
با توجه به اهمیت پاسخگویی به رخدادهای فضای تبادل اطلاعات و ایجاد مراکز پاسخگویی به حوادث فضای مجازی که در اکثر کشورها تحت عنوان مراکز CERT انجام‌شده است، مرکز ماهر به‌عنوان CERT ملی ایران در سال ١٣٨٧ ایجاد و در سطح ملی فعالیت گسترده‌ای را برای پیشگیری و مقابله با حوادث فضای تبادل اطلاعات به عهده دارد.
 
این مرکز در حوزه فعالیت‌های امداد و واکنشی موظف به رسیدگی فوری به حوادث فضای مجازی بر اساس درخواست سازمان‌ها است. همچنین در حوزه فعالیت‌های پیشگیرانه نیز این مرکز وظیفه دارد تا به ارائه هشدارها، اعلانات، مخاطرات و ضعف‌های سامانه‌ها در سطح ملی و انتشار بسته‌های راهنما برای مقاوم‌سازی سامانه‌ها بپردازد.
 

​​