تلفن همراه

2 مرکز مخابراتی توسعه می یابد

عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابرات شهید حق شناس و سعدی (کوشک) از تاریخ 15 تیر ماه آغاز می شود.
 
به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه تهران، با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشتریان در مرکز مخابرات شهید حق شناس با پیش شماره های 4470 الی 4476 در محدوده شهرک شهید باقری به مدت 48 ساعت با اختلال همراه است.
 
بر اساس این گزارش ارتباط تلفنی و دیتای مشتریان در مرکز مخابرات سعدی (کوشک) از ساعت 24 بامداد به مدت 4 ساعت دچار اختلال می شود .
 

​​