فناوری اطلاعات

شناسایی ۱۳۰ مورد آلودگی به بدافزار

منبع: ایسنا
 
گزارشی از ۵۰۲ مورد خدمت ارائه‌شده توسط مرکز ماهر در تیر ماه سال ۱۴۰۰ منتشر شده و بیشترین فراوانی مربوط به آلودگی به بدافزار و بات بوده که بیشتر از ۱۳۰ مورد را شامل می‌شود.
 
 گزارشی از ۵۰۲ مورد خدمت ارائه‌شده توسط مرکز ماهر (مدیریت امداد و هماهنگی رخدادهای رایانه‌ای) در تیر ماه سال ۱۴۰۰ در گراف‌های زیر قابل مشاهده است. خدمات ارائه‌شده شامل فراوانی و نوع رخدادهای رسیدگی‌شده توسط مرکز، بخش‌های دریافت‌کننده این خدمات و نحوه مطلع شدن مرکز از این رخدادها است.
 
طبق این اطلاعات، بیشترین فراوانی رخداد به ترتیب مربوط به آلودگی به بدافزار و بات، فیشینگ سایت‌های خارجی، شناسایی آسیب‌پذیری، فیشینگ سایت‌های داخلی، درخواست مشاوره، درخواست ارزیابی، افشای اطلاعات، دیفیس سایت و گزارش‌های خبری بوده است.
 
 
نحوه مطلع شدن مرکز ماهر از رخداد نیز در نمودار زیر آمده که نشان می‌دهد بیشترین آمار از طریق مراجع بین‌المللی به این مرکز رسیده است.
 
 
بیشترین اطلاع‌رسانی از طریق منابع داخلی به ترتیب از سامانه هوشیار، سامانه دانا، کارشناسان مرکز ماهر، گزارش آپاها، سامانه تله بدافزار، گزارش بخش خصوصی، سامانه بینا، گزارش مردم و گزارش نهادهای حاکمیتی رسیده است.
 
 
همچنین بخش‌های دریافت‌کننده خدمات از مرکز ماهر شامل اپراتورها، بخش خصوصی، دستگاه‌های حاکمیتی و بانک‌ها و موسسات مالی می‌شود که تعداد دریافت این خدمات در نمودار زیر آمده است.
 
 
در نمودار بخش‌های حاکمیتی دریافت‌کننده خدمات از مرکز ماهر هم در ابتدا وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و به دنبال آن قوه قضائیه، وزارت عتف، ریاست جمهوری، وزارت بهداشت، وزارت کار تعاون و رفاه اجتماعی، وزارت آموزش و پرورش، وزارت گردشگری و میراث فرهنگی، وزارت ورزش و جوانان، وزارت کشور، وزارت فرهنگ و ارشاد، وزارت دادگستری قرار دارد.
 
 
با توجه به اهمیت پاسخگویی به رخدادهای فضای تبادل اطلاعات و ایجاد مراکز پاسخگویی به حوادث فضای مجازی که در اکثر کشورها تحت عنوان مراکز CERT انجام‌شده است، مرکز ماهر به‌عنوان CERT ملی ایران در سال ١٣٨٧ ایجاد و در سطح ملی فعالیت گسترده‌ای را برای پیشگیری و مقابله با حوادث فضای تبادل اطلاعات به عهده دارد.
 
این مرکز در حوزه فعالیت‌های امداد و واکنشی موظف به رسیدگی فوری به حوادث فضای مجازی بر اساس درخواست سازمان‌ها است. همچنین در حوزه فعالیت‌های پیشگیرانه نیز این مرکز وظیفه دارد تا به ارائه هشدارها، اعلانات، مخاطرات و ضعف‌های سامانه‌ها در سطح ملی و انتشار بسته‌های راهنما برای مقاوم‌سازی سامانه‌ها بپردازد.
 

​​