تلفن همراه

2 مرکز مخابراتی توسعه می یابد

عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابرات شهید فرد اسدی و ولیعصر(عج) از تاریخ 13 آذر ماه آغاز می شود.
 
به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه تهران، با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشتریان در مرکز مخابرات شهید فرد اسدی با پیش شماره های 6600 الی 6609، 6615، 6619 در محدوده خیابان های آزادی، طوس، استاد معین، آیت اله سعیدی به مدت 48 ساعت و در مرکز مخابرات ولیعصر با پیش شماره های 7750 الی 7753، 7760 الی 7767 در محدوده خیابان بهار شمالی به مدت 72 ساعت با اختلال همراه است.
 

​​