فناوری اطلاعات

مبالغ ورودیه و حق عضویت سازمان نصر اعلام شد

 
مبالغ ورودیه، حق عضویت سازمان نصر برای شرکت‌ها، فروشگاه‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی در مجمع عمومی نوبت دوم سازمان نظام‌صنفی رایانه‌ای استان تهران اعلام شد.
 
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، در این نشست هیات‌رئیسه‌ مجمع متشکل از حسین اسلامی به عنوان رئیس مجمع، عبدالرضا زندیه وکیلی به عنوان ناظر اول، سیدعلی آذرکار به عنوان ناظر دوم و مریم خاوازی به عنوان منشی انتخاب شدند.
 
در ادامه این مجمع که چهارشنبه ۲۴ آذر برگزار شد، گزارش‌ عملکرد و گزارش مالی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران در سال منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ به رأی گذاشته شد و با اکثریت آرا به تصویب حاضران در مجمع رسید.
 
در بخش دیگری از این نشست، فرهاد کرم‌­زاده خزانه‌­دار سازمان پیشنهاد هیات‌مدیره‌ دوره‌ ششم درباره‌ افزایش مبالغ ورودیه و حق عضویت اعضای سازمان را ارائه کرد و پس از بحث و تبادل نظر، در این رابطه رأی‌گیری شد و با اکثریت آرا به تصویب حاضران در مجمع رسید.
 
مبالغ ورودیه و حق عضویت اعضای سازمان نصر تهران به شرح زیر است:
 
شرکت‌ها:
 
ورودیه ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
 
یک برگ رأی ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
 
دو برگ رأی ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
 
سه برگ رأی ۳۰.۰۰۰.۰۰ ریال
 
چهار برگ رأی ۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
 
پنج برگ رأی ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ریال
 
شش برگ رأی ۶۰.۰۰۰.۰۰۰ریال
 
هفت برگ رأی ۷۰.۰۰۰.۰۰۰ریال
 
هشت برگ رأی ۸۰.۰۰۰.۰۰۰ریال
 
۹ برگ رأی ۹۰.۰۰۰.۰۰۰ریال
 
۱۰ برگ رأی ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
 
فروشگاه‌ها:
 
ورودیه ۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال
 
حق عضویت ۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال
 
اشخاص حقیقی:
 
ورودیه کارشناسان ۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال
 
حق عضویت کارشناسان ۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال
 
حق عضویت مشاوران ۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال
 
همچنین روزنامه فناوران اطلاعات، برای چندمین سال متوالی، به عنوان روزنامه کثیرالانتشار سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران انتخاب شد.
 
در ادامه این مجمع انتخابات بازرس به صورت آنلاین برگزار شد و از بین ۱۳ کاندیدا،‌ مهرداد خداوردیان با ۱۷۱ رأی و خلیل بسطامی با ۱۰۴ رأی به عنوان بازرس اصلی و بازرس علی‌­البدل برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱ انتخاب شدند.
 
در مجمع عمومی عادی نوبت دوم سازمان، ۱۷۴ شرکت با ۶۱۵ رأی، سه فروشگاه و ۴۶مشاور به صورت آنلاین مشارکت داشتند.

​​