فناوری اطلاعات

دردسرهای ساخت نخستین فیلم سینمایی در فضا

منبع: سیناپرس
 
چندی پیش نخستین گروه فیلمبرداری برای ساخت یک فیلم فضایی به ایستگاه بین المللی رفته و بخش هایی از این فیلم را در مدار زمین فیلمبرداری کرده اند. این موضوع سبب شد تا مقامات آژانس فضایی روسیه به طور جدی تری به بررسی چالش های این حوزه بپردازند.
 
 اخیرا جلسه ای در مورد اجرای پروژه های علمی و آموزشی چالش های ساخت برنامه های علمی و سینمایی در فضا توسط آژانس فضایی روسیه تشکیل شده و در موضوعاتی همچون نحوه کار بیشتر روی پروژه هایی از قبیل ساخت برنامه های مستند، علمی و آموزشی، اطلاع رسانی و همچنین تهیه فیلم فیلم های سینمایی در فضا مورد بررسی قرار گرفت.
 
معاون آژانس فضایی روسیه در این رابطه گفت: ما با اجرای پروژه ساخت فیلم درفضا، چالش های پیش رو و شایستگی‌های خود را آزمایش کرده‌ایم و اکنون می ‌دانیم که می ‌توانیم به سرعت و به گونه ای کارآمد خدمه ایستگاه بین المللی فضایی را برای اجرای پروژه‌های هدف آماده کنیم. به گزارش خبرگزاری sinapress،به عنوان مثال، ما می توانیم برای اعزام تیم های علمی به ایستگاه فضایی بین المللی و آماده سازی دانشمندان برای حضور در مدار زمین که آن ها را  قادر به انجام آزمایش های خود در این محل می کند، برنامه ریزی کنیم.
 
ماکسیم اووچینیکوف، معاون آژانس فضایی روسیه در ادامه توضیحاتش گفت: علاوه بر این، ماژول علم (Science)  امکان گسترش منطقه بخش روسی ایستگاه را فراهم کرد. ساخت نخستین فیلم در فضا،  یک چالش نه تنها برای هنرمندان، بلکه برای فضانوردان و متخصصان بود. همه این افراد با وظایف خود کنار آمده و هنرپیشه و تیم فیلمبرداری و کارگردان در مدت سه و نیم تا چهار  ماه تجربه لازم را در آموزش شرکت کنندگان پروازهای فضایی به دست آورد.
 
ما در حال آماده شدن برای پخش این فیلم هستیم و کار روی فیلم "چالش" در بهار ادامه خواهد یافت.به گزارش سیناپرس، وظیفه اصلی ما این است که اطمینان حاصل شود که فرآیندهای آموزشی و فیلمبرداری در سطح مناسب انجام می شود. فضانوردان باید بتوانند در حالت مورد نیاز برای پرواز آماده شده و تیم سازنده فیلم چالش باید روی آن کار کند.
 
یولیا پرسیلد بازیگر این فیلم فضایی نیز به همراه کارگردان فیلم، کلیم شیپنکو و خدمه ایستگاه بین المللی، در مورد چالش های این پروژه، تجربیات خود را به اشتراک گذاشته و از سختی های فیلمسازی در فضا گفتند.
 
به گزارش سیناپرس، طی دوازده روزی که کلیم شیپنکو و یولیا پرسیلد در مدار گذراندند، آنها موفق شدند به طور کامل برنامه های خود را محقق و فیلمبرداری آن قسمت از فیلم را که قرار بود در فضا فیلمبرداری شود، تکمیل کردند.

​​