فناوری اطلاعات

ضرب الاجل سازمان حفاظت از داده اروپا به «یوروپل»

منبع: مهر
 
به آژانس مجری قانون اتحادیه اروپا دستور داده شده تا مخزن عظیمی از داده های خصوصی افراد را حذف کند که توسط  سازمان های پلیس کشورهای منطقه طی ۶ سال گذشته جمع آوری شده است.
 
 به نقل از ورج، سازمان ناظر حفاظت از داده اروپا(EDPS) این دستور را صادر کرده است. EDPS به یوروپل یک سال فرصت داده تا مخازن داده اش را بررسی و سپس داده هایی که به تحقیقات مجرمانه مربوط نیست را حذف کند.
 
طبق گزارش گاردین، حجم کل داده های ذخیره شده در سیستم های یوروپل حدود ۴پتابایت (معادل صدها میلیارد صفحه متون چاپ شده) و شامل داده‌هایی درباره حداقل یک چهارم میلیون مظنونین فعلی یا سابق عملیات های تروریستی و جنایات و دیگر افرادی است که در شبکه های تماس این سازمان وجود داشته اند. داده های مذکور از تحقیقات جنایی انجام شده توسط مقامات پلیس ملی در کشورهای اتحادیه اروپا استخراج و بعدا با یوروپل به اشتراک گذاشته شده است.
 
سازمان ناظر حفاظت از داده اروپا در متن بیانیه خود اعلام کرده در سال ۲۰۱۹ میلادی تحقیقی درباره شیوه کنترل داده های حساس در یوروپل انجام و مشخص شد این سازمان داده های خصوصی مظنونین جرائم و تروریسم را بدون بررسی های کافی در مورد موجه بودن نظارت بر افراد ذخیره می کند.
 
یک سال بعدEDPS برای عدم پیروی از قوانین مربوط به داده ها و قراردادن شهروندان در معرض خطر ارتباط نادرست با فعالیت های مجرمانه، هشداری برای یوروپل صادر کرد.
 
در بیانیه EDPS آمده است: هرچند از آن زمان یوروپل اقداماتی را اجرا می کند، اما هنوز از درخواست سازمان برای تعریف بازه زمانی مناسب نگهداری داده ها جهت فیلتر و استخراج داده های شخصی مجاز برای تحلیل پیروی نکرده است.
 
سازمان ناظر اروپا با توجه به نبود اقدامی شفاف در این خصوص، موثرتر اقدام کرده و به یورول یک سال فرصت داده تا داده های موجود را دسته بندی و مشخص کند کدامیک را می توان به طور قانونی نگه داشت. همچنین به یوروپل دستور داده شده تا هرگونه داده تازه که طی ۶ ماه دسته بندی نشده را حذف کند.

​​