فناوری اطلاعات

تحقیقات دولت آمریکا در مورد نقش تسلا در حواس پرتی رانندگان

منبع: فارس
مقامات آمریکایی در حال تحقیق در مورد این موضوع هستند که آیا امکان پذیر شدن اجرای بازی های ویدئویی برای سرنشینان خودروهای تسلا موجب افزایش حواس پرتی رانندگان و تصادف شده است یا خیر.
 
 
به نقل از رویترز، دولت آمریکا خواستار دریافت اطلاعات اضافی از تسلا شده تا در مورد شرایط 580 هزار خودروی تولیدی این شرکت تحقیق کند. این شرکت اخیرا دسترسی و اجرای بازی های ویدئویی را از طریق نمایشگر داشبود خودروهای تسلا برای سرنشینان ممکن کرده است و به نظر می رسد این امر می تواند باعث حواس پرتی رانندگان و تصادف آنها شده باشد.
 
در ماه دسامبر، اداره ملی ایمنی ترافیک بزرگراه های آمریکا یک ارزیابی اولیه را در مورد خودروهای تسلا مدل 3، S، X و Y که از سال 2017 به بعد تولید شده بودند، انجام داد. این ارزیابی  بر روی ویژگی "Passenger Play" وسیله نقلیه مذکور انجام شد و اداره مذکور به این نتیجه رسید که ممکن است دسترسی به این خدمات بازی حواس راننده را پرت کند و باعث افزایش خطر تصادف شود.
 
این اداره از تسلا خواسته که سوابق هر گونه گزارش تصادف مرتبط با این ویژگی را ارائه کرده و گاه‌شماری از رویدادها و مطالعاتی را ارائه دهد که ارزیابی ریسک خود این شرکت را تایید می کند.  در ابتدا ویژگی بازی فقط زمانی که وسیله نقلیه در پارک بود فعال می شد. اما دسترسی نامحدود به آن در زمان رانندگی ممکن است مشکلاتی ایجاد کرده باشد.
 

​​