فناوری اطلاعات

امکان ارسال الکترونیکی درخواست صدور شناسنامه فراهم شد

 
رئیس سازمان ثبت احوال کشور از امکان ارسال الکترونیکی درخواست صدور شناسنامه از دفاتر پیشخوان خدمات دولت خبر داد و گفت: بیش از ۹۵۰ دفتر پیشخوان خدمات الکترونیکی در سطح کشور از امکان ارسال درخواست صدور شناسنامه با استفاده از ظرفیت ارتباطات الکترونیکی برخوردار شدند.
 
به گزارش روابط عمومی سازمان ثبت احوال کشور، هاشم کارگر گفت: به منظور تسهیل خدمت‌رسانی و ارتقای کیفیت خدمات ارائه شده به شهروندان و با عنایت به سیاست‌های کلی دولت در راستای برون‌سپاری و در دسترس بودن دریافت خدمات سازمان امکان ثبت و ارسال درخواست‌های صدور شناسنامه از دفاتر پیشخوان فراهم آمده و این ظرفیت با تجهیز دفاتر در حال توسعه است.
 
رئیس سازمان ثبت احوال کشور افزود: این تمهیدات تاثیر مناسبی بر مدیریت زمان متقاضیان، پرهیز از تردد غیر ضرور در سطح شهر، کاهش هزینه‌های دریافت خدمات و ارتقای سلامت اداری دارد.

​​