فناوری اطلاعات

مدیر مخابرات منطقه قزوین؛ ارائه مطلوب تر خدمات مخابراتی با منطقی شدن تعرفه ها

افزایش هزینه های نگهداری سیستمهای مخابراتی و لزوم توسعه آنها، رشد قیمت ها و هزینه های سرسام آور تجهیزات مخابراتی، زمینه ساز مسائل و مشکلات عدیده ای در بخش نگهداری و توسعه شبکه های مخابراتی و همچنین افت کیفیت شد که امیدواریم اصلاح نظام تعرفه های مخابراتی منجر به افزایش کیفیت و نگهداری مطلوب و توسعه روزافزون این شبکه شود.
به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه قزوین نصرآبادی مدیر مخابرات منطقه قزوین ضمن تشریح مسائل و مشکلات شبکه های مخابراتی بعد از خصوصی سازی گفت: افزایش هزینه های نگهداری سیستمهای مخابراتی و لزوم توسعه آنها، رشد قیمت ها و هزینه های سرسام آور تجهیزات مخابراتی، زمینه ساز مسائل و مشکلات عدیده ای در بخش نگهداری و توسعه شبکه های مخابراتی و همچنین افت کیفیت شد که امیدواریم اصلاح نظام تعرفه های مخابراتی منجر به افزایش کیفیت و نگهداری مطلوب و توسعه روزافزون این شبکه گردد.
 
وی افزود: نگاه واقع بینانه به توسعه شبکه های مخابراتی و اصلاح منطقی تعرفه ها پس از این همه سال می تواند در کاهش خرابی و ایجاد امکانات و سرویس های نوین جهت بهره مندی عموم مردم و دستگاه های اجرایی موثر واقع گردد.
 
مدیر مخابرات منطقه قزوین افزود: متاسفانه با ثابت نگهداشتن تعرفه های مخابراتی طی ۱۲ سال گذشته شاهد چالش های اساسی و ایجاد مشکلات عدیده در بخش ارتباطات بوده ایم که علیرغم همه مشکلات در سال های گذشته تلاش کرده ایم چرخه توسعه متوقف نشده و ارائه خدمات به مردم دچار وقفه نشود.
 
وی افزود: امروزه مخابرات در همه ارکان زندگی مردم و سازمان ها نقش اساسی ایفا می نماید وهر گونه خللی در این زمینه می تواند در حوزه کسب و کارها، بانکداری، آموزش و مراودات مردم با دستگاه های اجرایی اثرات ناگواری داشته باشد و منجر به عدم رضایت آنان گردد.
 
نصرآبادی افزود: برای توسعه شبکه های مخابراتی و افزایش رضایتمندی مردم از امکانات مخابراتی نیازمند نگاه تعاملی مسئولان حوزه ارتباطات ودیگربخش های کشوریم تا با حمایت و همراهی آنان بتوانیم در بازآفرینی و چرخه توسعه و نگهداری مناسب شبکه های ارتباطی و از همه مهمتر کیفیت ارتباطات گام برداریم و باید بپذیریم که در وضعیت فعلی عدم افزایش تعرفه ها باعث سلب امکان تامین منابع مالی برای توسعه بیشترو ارتقای شاخص های ارتباطی می شود که امیدواریم این تغییرات حداقلی در تعرفه های مخابراتی در به حداقل رساندن افت کیفیت شبکه و منطقی شدن تعرفه ها برای پاسخگویی به نیازهای ارتباطی مردم تاثیر گذار باشد.

​​