لبه تکنولوژی

یک پیشرفت جدید در علم رباتیک توسط دانشمندان ژاپنی

منبع: سیناپرس
ریزانگشت‌های رباتیک به دانشمندان اجازه می‌دهند تا اشیاء کوچک را حس کنند.
مجموعه‌ای از ریزانگشت‌های رباتیک نرم که با دست کنترل می‌شوند، اکنون به دانشمندان اجازه می‌دهند تا اشیاء کوچک را حس کنند. این ربات ها از دستگاه‌های مستطیلی تخت توسط دانشمندان دانشگاه ژاپن ساخته شده‌اند، تنها ۱۲ میلی‌متر طول و ۳ میلی‌متر عرض دارند.
 
درون هر انگشت یک محرک پنوماتیک بالون مانند به همراه یک گیج فشار فلز مایع وجود دارد. کاربر حسگرهای خاصی را روی انگشتان خود می‌بندد که سرعت، وسعت و جهت حرکات خم شدن انگشتان را اندازه می‌گیرد. این داده ها به صورت بلادرنگ به ریزانگشت های مربوطه منتقل می شوند و باعث می شوند که بر اساس آن خم شوند. در صورت فشار دادن به جسمی که به عقب فشار می‌آورد، فشارسنج‌ها نیرویی را که در آن جسم این کار را انجام می‌دهد اندازه‌گیری می‌کنند.
 
در آزمایشی از این فناوری، از ریزانگشت‌ها برای اندازه‌گیری نیروی واکنش پاهای یک حشره زنده استفاده شد. نیروی اندازه‌گیری شده حدود ۱۰ میلی‌نیوتن بود که مطابق با تخمین‌های محاسبه‌شده قبلی است. اکنون امید می‌رود که پس از توسعه بیشتر، این فناوری نه تنها در مطالعات حشرات، بلکه در کاربردهای دیگری که در مقیاس کوچک استفاده می‌شود، مورد استفاده قرار گیرد.
 
پروفسور ساتوشی کونیشی، دانشمند ارشد، گفت:« با میکروانگشت حساس به فشار، توانستیم مستقیماً حرکت و نیروی هل دادن پاها و تنه یک حشره قرص را اندازه گیری کنیم، چیزی که قبلاً دستیابی به آن غیرممکن بود. دانشمندان پیش‌بینی می‌کنند که نتایج آن ها منجر به توسعه فناوری بیشتر برای تعاملات ریزانگشت شود که منجر به تعامل انسان با دنیای رباتیک می‌شود.

​​