فناوری اطلاعات

زارعیان از آغاز همکاری با ۶۲ شرکت دانش بنیان خبر داد

منبع: شرکت مخابرات ایران
معاون تجاری و خدمات مشتریان شرکت مخابرات ایران گفت: به زودی همکاری شرکت با ۶۲ شرکت دانش بنیان آغاز می‌شود.
 
زارعیان، معاون تجاری و خدمات مشتریان شرکت مخابرات ایران درباره نحوه همکاری شرکت مخابرات با شرکت‌های دانش بنیان برای نوسازی و بازسازی تجهیزات مخابرات افزود: از ابتدای امسال برنامه‌ای را در ارتباط با شرکت‌های دانش بنیان دنبال کردیم و فراخوانی را با همکاری صندوق نوآوری ریاست جمهوری برای شناسایی شرکت‌هایی که حاضرند در بخش ارتباطات ثابت فعالیت کنند دادیم و تاکنون ۶۲ شرکت ثبت نام کردند و بیش از ۵۰۰ ساعت مصاحبه با این شرکت‌ها انجام شده است و ظرفیت هایشان شناسایی شد و در مرحله شروع همکاری با شرکت‌ها هستیم.
 
وی گفت: خوشبختانه همه حوزه‌های مورد نیاز ما در زمینه توسعه پوشش داده شده که شامل خدمات جدید در بخش ثابت و توسعه فیبر نوری و هم در زمینه توسعه زیرساخت هاست.
زارعیان ابراز امیدواری کرد به زودی اولین نشست با جمع این شرکت‌ها برگزار و کار شروع شود.
وی گفت: البته اکنون بخشی از خدمات ما را شرکت‌های دانش بنیان مدیریت می‌کنند و مراکز تماس ما کلاً با استفاده از دو شرکت دانش بنیان در بخش ۱۱۸ و ۲۰۲۰ مدیریت می‌شود و کل نرم‌افزار را این شرکت‌ها تهیه کرده‌اند.
 
زارعیان افزود: بخش صورتحساب در شرکت مخابرات ایران هم از طریق شرکت دانش بنیان اداره می‌شود و امیدواریم امسال بتوانیم ظرفیت را به چند برابر افزایش دهیم.

​​