فناوری اطلاعات

July 22, 2023
13:15 شنبه، 31ام تیرماه 1402
کد خبر: 147782

سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی خبر داد: تشکیل 6 کارگروه در جهت افزایش تحقق اسناد بالادستی

سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی از تشکیل شش کارگروه تخصصی با هدف افزایش میزان تحقق اسناد بالادستی و سیاست های مصوب خبر داد.
 
20221219145211scalede1672153873308.jpg
 
امیر خوراکیان در گفتگو با "آخرین خبر": در شرایط جدیدِ مرکز ملی فضای مجازی به منظور افزایش میزان تحقق اسناد بالادستی و سیاست های مصوب تدابیری اتخاذ شده که از جمله آن ایجاد کارگروه هایی است که در قالب موضوعات مختلف تشکیل می‌شود و میزان تحقق این سیاست ها را با مشارکت دستگاه های مربوطه و سایر ذیربطان و ذینفعان به طور جدی دنبال می‌کند.
 
امیر خوراکیان، معاون حقوقی و امور مجلس مرکز ملی فضای مجازی که مسئولیت سخنگویی این مرکز را نیز برعهده دارد در گفتگویی با آخرین خبر گفت: یکی از مهمترین مسائل در حوزه شوراهای عالی از جمله شورای عالی فضای مجازی تحقق اسناد بالادستی و سیاست های مصوب هست. در حقیقت می‌توان این موضوع را به عنوان یکی از چالش ها مطرح کرد به این معنا که ما در بسیاری از حوزه‌ها سیاست‌های خیلی خوبی را به شکل مصوب داریم یا اسناد بالادستی خوبی داریم اما میزان تحقق این سیاست‌ها و این اسناد محل تامل است.
 
وی افزود: در شرایط جدیدِ مرکز ملی فضای مجازی به منظور افزایش میزان تحقق اسناد بالادستی و سیاست های مصوب تدابیری اتخاذ شده که از جمله آن ایجاد کارگروه هایی است که در قالب موضوعات مختلف تشکیل می‌شود و میزان تحقق این سیاست ها را با مشارکت دستگاه های مربوطه و سایر ذیربطان و ذینفعان به طور جدی دنبال می‌کند.
هدف اصلی از ایجاد این کارگروه ها این است که اتفاقات مهم و تاثیرگذار و قابل فهم رقم بخورد. به تعبیری هدف از تشکیل این کارگروه‌ها مشاهده آثار و نتایج سیاست های مصوب و اسناد بالادستی در فضای عمومی جامعه است.
سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی گفت: در همین راستا امروز شش کارگروه در مرکز ملی فضای مجازی تشکیل و اعلام شد.
 
کارگروه اول؛ "کارگروه هوشمند سازی نظام سلامت" است.
خوراکیان با بیان اینکه ما در حوزه سلامت مسائل بسیار مهمی داریم، هزینه های این حوزه بسیار زیاد شده و قطعا با کمک فناوری و اتفاقاتی که در زمینه پیش بینی و درمان می‌توان انجام داد گفت: می‌شود به طور جد امکان کاهش هزینه های سلامت را فراهم کرد، جهت گیری اصلی این کارگروه اقشار کم درآمد و آسیب پذیر تعیین شده که امیدواریم با تشکیل این کارگروه -که شامل اقدامات اجرایی و عملیاتی است -شاهد اتفاقات محسوس در حوزه نظام سلامت مبتنی بر امکانات هوش مصنوعی باشیم.
 
سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی گفت: کارگروه دوم، با هدف به نتیجه رساندن "طرح ها و پروژه های کلان ملی و فرابخشی" تشکیل شده، این کارگروه پروژه‌های بزرگی را دنبال می‌کند تا بر اساس این پروژه‌ها در حوزه های مختلف شاهد تحولات باشیم.
به عنوان مثال در حوزه حمل و نقل با ایجاد سرویس‌های رفت و آمد شهری یک اتفاق جدید رخ داده و یک سرویس و شرایط جدیدی در اختیار مردم قرار گرفت.
از قبیل این تحول می توان در حوزه کشاورزی، در حوزه های صنعت و حتی در زمینه های فرهنگی-اجتماعی و مسائل مختلف پروژه های کلانِ تاثیرگذار برای عموم جامعه دنبال شود و با همکاری دستگاه های مربوطه و مشارکت بخش خصوصی این پروژه ها به سرانجام برسد.
امیر خوراکیان کارگروه سوم تشکیل شده در این مرکز را "کارگروه توسعه نظام اقتصاد دیجیتال" عنوان کرد و افزود: این کارگروه از منظر حکمرانی به اقتصاد دیجیتال نگاه می‌کند و تلاش دارد با بررسی زمینه های مختلف در این حوزه، سهم اقتصاد دیجیتال را افزایش دهد تا زمینه تحقق بسیاری از مصوبات را فراهم کند.
این کارگروه مشارکت دستگاه های مربوطه و مشارکت بخش خصوصی را فراهم می‌کند.
کارگروه چهارم، "کارگروه نظام حکمرانی داده" است،مسئله حکمرانی داده به عنوان یکی از موضوعات مهم در کشور مطرح است ؛ هم مسئله چهارچوب حکمرانی داده، هم مقررات این حوزه، هم همکاری نهادها و هم فرآیندهایی این حوزه مد نظر است. هیچ موضوعی نیست که مطرح شود و در آن مسئله "داده" مهم نباشد. معضل اصلی در این حوزه بحث معماری است که با تشکیل این کارگروه مسئله حکمرانی داده ها و معماری این حوزه به طور جدی دنبال خواهد شد و انشالله شاهد نتایج آن خواهیم بود.
سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به دغدغه خانوده ها در مورد ارتباط فرزندانشان با فضای مجازی ادامه داد: کارگروه پنجم با همین رویکرد و با عنوان " فضای مجازی کودک و نوجوان" شروع به فعالیت می کند. این کارگروه به جهت فهم ویژگی های نسل آینده و از منظر تولیداتی که در این زمینه وجود دارد مهم است.
خوراکیان گفت: پلتفرم ها و سرویس های مختلفی که در این زمینه فعالیت می‌کنند و به طور کلی مسئله ارتباط کودکان و نوجوانان و نسل آینده با فضای مجازی موضوع مهمی است، خوشبختانه ما در کشور سند صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی را که مصوب شورای عالی فضای مجازی است داریم.
 
این موضوع یکی از موضوعاتی است که ادبیات مشترک جهانی دارد به این دلیل که بسیاری از کشورها در این زمینه حساسیت ها و نگرانی‌های مشترک دارند، این کارگروه تلاش دارد هم بخش خصوصی و هم سازمان ها و نهادهای مرتبط بتوانند به طور جدی در این زمینه فعالیت کنند تا بتوانیم شاهد تحرکات و آثار و برکات ملموسی در این حوزه باشیم.
خوراکیان با بیان این نکته که یکی از چالش های جدی در شرایط فعلی در ارتباط با فضای مجازی و فناوری های نوین است و هرگونه رشد و توسعه ای نیز موکول به این موضوع است گفت مسئله "توسعه سرمایه های انسانی در حوزه فضای مجازی" به عنوان کارگروه ششم در نظر گرفته شده ، ما در این حوزه نیازمند تخصص های گوناگونی هستیم، هم در بخشهای دولتی و اجرایی و هم در حوزه بخش خصوصی و فعالان این حوزه.
اگر مسئله سرمایه های انسانی این حوزه مورد توجه قرار نگیرد و برای آن اقدامات موثری صورت نگیرد توسعه و پیشرفت در سایر حوزه ها با چالش مواجه می شود، کارگروه ششم به طور عملیاتی با مشارکت دستگاه ها و مراکز آموزش عالی و سایر بخش ها به این موضوع اختصاص یافته و فعالیت خواهد کرد.
سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی گفت: مسئله کارگروه‌های تخصصی که بتوانند نقش عملیاتی و اجرایی در زمینه های مختلف داشته باشند در دستورکار مرکز ملی فضای مجازی قرار دارد و دنبال خواهد شد و در آینده موضوعات دیگری از اولویت های این حوزه به این مقوله اضافه خواهد شد و برای آنها کارگروه تشکیل خواهد شد، این کارگروه ها ظرفیت بسیار خوبی برای استفاده از فرهیختگان و افرادی دارند که در این زمینه ها یافته های علمی دارند یا بررسی های کارشناسی یا سوابق علمی و پژوهشی دارند.
 
این کارگروه ها با هدایت مرکز ملی فضای مجازی می‌توانند در تعامل با مجریان شبکه اجرایی و دولتی و حاکمیتی کشور و همچنین بخش خصوصی و صاحبان سرویس هایی که تجربه هایی در اجرای پروژه های عملیاتی دارند، نیازهای مختلف موضوعی در حوزه سیاست ها و مصوبات، قوانین و مقررات و پروژه‌های اجرایی و عملیاتی را شناسایی و نتیجه گیری کند تا شاهد اقدامات اجرایی موثر و نتیجه بخش در هر یک از این حوزه ها باشیم.خوراکیان گفت: پلتفرم ها و سرویس های مختلفی که در این زمینه فعالیت می‌کنند و به طور کلی مسئله ارتباط کودکان و نوجوانان و نسل آینده با فضای مجازی موضوع مهمی است، خوشبختانه ما در کشور سند صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی را که مصوب شورای عالی فضای مجازی است داریم. این موضوع یکی از موضوعاتی است که ادبیات مشترک جهانی دارد به این دلیل که بسیاری از کشورها در این زمینه حساسیت ها و نگرانی‌های مشترک دارند، این کارگروه تلاش دارد هم بخش خصوصی و هم سازمان ها و نهادهای مرتبط بتوانند به طور جدی در این زمینه فعالیت کنند تا بتوانیم شاهد تحرکات و آثار و برکات ملموسی در این حوزه باشیم.
 
خوراکیان با بیان این نکته که یکی از چالش های جدی در شرایط فعلی در ارتباط با فضای مجازی و فناوری های نوین است و هرگونه رشد و توسعه ای نیز موکول به این موضوع است گفت مسئله "توسعه سرمایه های انسانی در حوزه فضای مجازی" به عنوان کارگروه ششم در نظر گرفته شده ، ما در این حوزه نیازمند تخصص های گوناگونی هستیم، هم در بخشهای دولتی و اجرایی و هم در حوزه بخش خصوصی و فعالان این حوزه.
 
اگر مسئله سرمایه های انسانی این حوزه مورد توجه قرار نگیرد و برای آن اقدامات موثری صورت نگیرد توسعه و پیشرفت در سایر حوزه ها با چالش مواجه می شود، کارگروه ششم به طور عملیاتی با مشارکت دستگاه ها و مراکز آموزش عالی و سایر بخش ها به این موضوع اختصاص یافته و فعالیت خواهد کرد.
سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی گفت: مسئله کارگروه‌های تخصصی که بتوانند نقش عملیاتی و اجرایی در زمینه های مختلف داشته باشند در دستورکار مرکز ملی فضای مجازی قرار دارد و دنبال خواهد شد و در آینده موضوعات دیگری از اولویت های این حوزه به این مقوله اضافه خواهد شد و برای آنها کارگروه تشکیل خواهد شد، این کارگروه ها ظرفیت بسیار خوبی برای استفاده از فرهیختگان و افرادی دارند که در این زمینه ها یافته های علمی دارند یا بررسی های کارشناسی یا سوابق علمی و پژوهشی دارند.
 
این کارگروه ها با هدایت مرکز ملی فضای مجازی می‌توانند در تعامل با مجریان شبکه اجرایی و دولتی و حاکمیتی کشور و همچنین بخش خصوصی و صاحبان سرویس هایی که تجربه هایی در اجرای پروژه های عملیاتی دارند، نیازهای مختلف موضوعی در حوزه سیاست ها و مصوبات، قوانین و مقررات و پروژه‌های اجرایی و عملیاتی را شناسایی و نتیجه گیری کند تا شاهد اقدامات اجرایی موثر و نتیجه بخش در هر یک از این حوزه ها باشیم.
  • مشترک شوید!

    برای عضویت در خبرنامه روزانه ایستنا؛ نشانی پست الکترونیکی خود را در فرم زیر وارد نمایید. پس از آن به صورت خودکار ایمیلی به نشانی شما ارسال میشود، برای تکمیل عضویت خود و تایید صحت نشانی پست الکترونیک وارد شده، می بایست بر روی لینکی که در این ایمیل برایتان ارسال شده کلیک نمایید. پس از آن پیامی مبنی بر تکمیل عضویت شما در خبرنامه روزانه ایستنا نمایش داده میشود.

    با عضویت در خبرنامه پیامکی آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا) به طور روزانه آخرین اخبار، گزارشها و تحلیل های حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات را در هر لحظه و هر کجا از طریق پیام کوتاه دریافت خواهید کرد. برای عضویت در این خبرنامه، مشترکین سیمکارت های همراه اول لازم است عبارت 150 را به شماره 201464 و مشترکین سیمکارت های ایرانسل عبارت ozv ictn را به شماره ۸۲۸۲ ارسال کنند. دریافت موفق هر بسته خبری که محتوی پیامکی با حجم ۵پیامک بوده و ۴ تا ۶ عنوان خبری را شامل میشود، ۳۵۰ ریال برای مشترک هزینه در بردارد که در صورتحساب ارسالی از سوی اپراتور مربوطه محاسبه و از اعتبار موجود در حساب مشترکین سیمکارت های دائمی کسر میشود. بخشی از این درآمد این سرویس از سوی اپراتور میزبان شما به ایستنا پرداخت میشود. مشترکین در هر لحظه براساس دستورالعمل اعلامی در پایان هر بسته خبری قادر خواهند بود اشتراک خود را در این سرویس لغو کنند. هزینه دریافت هر بسته خبری برای مشترکین صرفا ۳۵۰ ریال خواهد بود و این هزینه برای مشترکین در حال استفاده از خدمات رومینگ بین الملل اپراتورهای همراه اول و ایرانسل هم هزینه اضافه ای در بر نخواهد داشت.