شیائومی موبایلی با دوربین زیر نمایشگر می سازد

منبع: خبرگزاری مهر
 
شرکت شیائومی حق امتیاز اختراعی را ارائه داده که در آن دوربین زیر نمایشگر موبایل قرار می گیرد و روی دستگاه اثری از آن دیده نمی شود.
 
به نقل از گیزموچاینا،  مدت ها است که شایعات مختلفی درباره ویژگی های موبایل Mi Mix ۴ شیائومی منتشر می شود.
 
درهمین راستا این شرکت چینی حق امتیاز یک اختراع جدید را ثبت کرده که کارشناسان معتقدند به Mi Mix ۴تعلق دارد. این حق امتیاز «ساختار نمایشگر و تجهیزات الکترونیکی» نام دارد و در آن دوربینی توضیح داده شده که زیر نمایشگر موبایل مخفی شده و دیگر روی دستگاه اثری از آن دیده نمی شود. 
 
 
در این حق امتیاز  ساختار نمایشگر دارای یک صفحه نمایش و بخشی برای تنظیمات نور است که روی قسمت منتشر کننده نور در نمایشگر قرار می گیرد. بخش فعال تاریک کننده نمایشگر دارای ۲ حالت است که شامل حالت انتقال نور و حالت پولاریزاسیون است. این بخش شامل دو قسمت است که می توان آنها را به طور جداگانه کنترل کرد.
 
همچنین نمایشگر دارای پیکسل هایی است که به طور مستقل قابل کنترل هستند. علاوه بر آن هنگامیکه قسمت نخست تنظیم کننده نور نمایشگر در وضعیت انتقال نور قرار می گیرد، پیکسل های مربوط به این بخش روی نمایشگر غیر فعال می شود تا نور منتشر شده از این قسمت از نمایشگر عبور کند.

URL: https://www.ictna.ir/id/106766/

Code: 106766