توسعه در مرکز مخابرات شهرک دانش

عملیات توسعه شبکه ارتباطی در مرکز مخابرات شهرک دانش از تاریخ 15 آبان ماه آغاز می شود.
 
به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه تهران، با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی و دیتای مشتریان در مرکز مخابرات شهرک دانش از ساعت 2 بامداد به مدت 5 ساعت با اختلال همراه است.
 

URL: https://www.ictna.ir/id/130036/

Code: 130036