محاسبه بدهی قبلی در صورتحساب برخی از مشترکین مخابرات

صورتحساب این دوره تعدادی از مشترکین محدوده منطقه ۴ مخابرات تهران، با احتساب بدهی  قبلی صادر شده است.
 
به گزارش اداره کل روابط عمومی مخابرات منطقه تهران، با توجه به عدم محاسبه کارکرد تلفن ثابت تعداد معدودی از مشترکین مخابرات ( که تلفن آنها با ۴ شروع می شود ) طی تاریخ های ۳۰ تیر لغایت ۳ مرداد سال جاری ( به مدت ۵ روز )، هزینه ریز مکالمات مشترکین مورد نظر در صورتحساب این دوره با احتساب بدهی قبلی محاسبه و درج شده است.
 
مخابرات منطقه تهران، ضمن تشکر از سعه صدر مشترکین محترم، اعلام می دارد به منظور جلوگیری از قطع ارتباط تلفنی، صورتحساب خود را به صورت غیر حضوری و از طریق شماره گیری ۲۰۰۰ پرداخت نمایند.
 

URL: https://www.ictna.ir/id/130629/

Code: 130629