تلفن همراه

توپ «اختلال در تلفن همراه» در زمين مخابرات و شهرداري پاس کاري مي شود

خبيري - خراسان :
 
۱۰ روز پيگيري خراسان براي دريافت پاسخ مديرعامل مخابرات نتيجه نداد
 
«مشترک مورد نظر در دسترس نمي باشد» اين روزها تماس با تلفن هاي همراه در مشهد اين جواب را براي شهروندان به همراه دارد. برقرار نشدن تماس يا قطع مکالمه ها مهم ترين مشکلاتي است که بيشتر دارندگان تلفن يا استفاده کنندگان، با آن مواجه مي شوند. اين مشکل در مناسبت هاي خاص و ايام حضور زائران در مشهد تشديد مي شود و هرگاه پيگير دليل اين مشکلات مخابراتي شده ايم بحث به نصب دکل ها و آنتن هاي «BTS» و ساماندهي محل نصب دکل و سايت هاي مخابراتي کشيده شده است و شرکت مخابرات و اپراتور تلفن همراه اول توپ اختلالات مخابراتي تلفن همراه را به زمين شهرداري مشهد و سازمان فناوري و اطلاعات شهرداري مشهد انداخته اند. آنها دليل اين امر را اجازه ندادن شهرداري به مخابرات براي نصب دکل و آنتن هاي جديد و توسعه آنها اعلام کرده اند.
 
مديرعامل مخابرات جواب نداد
در بررسي مجدد اين موضوع طي ۱۰ روز گذشته بارها با مديرعامل شرکت مخابرات استان خراسان تماس گرفتيم اما با وجود هماهنگي با روابط عمومي اين شرکت، موفق به شنيدن نظرات وي در اين باره نشديم.
 
البته در گفت و گويي که ۱۱ آذرماه درباره علت ضعف آنتن دهي و اختلالات شبکه تلفن همراه اول، در روزنامه خراسان رضوي به چاپ رسيد مهندس «ملک جعفريان» به خبرنگار ما گفته بود: مشکل تراشي شهرداري مشهد براي نصب دکل هاي «BTS» و خاموش شدن برخي آنتن ها، باعث ايجاد اختلال در برخي ارتباطات تلفن همراه اول شده است.
 
وي گفته بود: براي رفع مشکلات آنتن دهي تلفن همراه اول و توسعه شبکه مخابرات استان خراسان رضوي ۱۰۰ دستگاه آنتن «BTS» به شهر مشهد اختصاص يافته بود ولي متأسفانه شهرداري مشهد اجازه نصب آن را به بهانه ساماندهي مبلمان شهري نداد.
 
همچنين مديرعامل شرکت مخابرات خراسان رضوي در جلسه اي با اعضاي شوراي شهر مشهد که چندي پيش برگزار شد، با گلايه از مشکلاتي که حوزه فناوري اطلاعات شهرداري مشهد براي مخابرات به وجود آورده است، گفت: ورود شهرداري به موضوعات غيرمرتبط با وظايف شهرداري به بهانه هاي مختلف از جمله ساماندهي دکل ها و توجه به مبلمان شهري، کنترل تشعشعات با وجود اين که موضوع به تأييد سازمان انرژي اتمي و سازمان تنظيم مقررات و وزارت بهداشت رسيده است در روند توسعه شبکه مخابرات اختلال ايجاد مي کند و نارضايتي شهروندان را در پي خواهد داشت.
 
با اين حال مديرعامل سازمان «فاوا» شهرداري مشهد و مديرکل فناوري اطلاعات و امنيت شبکه استانداري خراسان رضوي نيز نظر ديگري دارند.
 
شهرداري به درخواست هاي مخابرات جواب داده است
مهندس «علي آبسالان» مديرعامل سازمان «فاوا» شهرداري مشهد درباره نصب آنتن هاي «BTS» اپراتورهاي مخابراتي و اين ادعا که جلوگيري شهرداري از نصب آنتن هاي مخابراتي، باعث اختلال در تماس هاي تلفن هاي همراه به خصوص در تلفن هاي همراه اول مي شود، به خراسان مي گويد: ما اين حرف را قبول نداريم زيرا هرگاه اپراتورهاي مخابراتي از ما درخواست مجوز نصب آنتن «BTS» را کرده اند، مجوز نصب صادر کرده ايم.
 
وي مي افزايد: ما آمادگي داريم براي احداث سايت هاي مخابراتي بر اساس مصوبه شوراي شهر مشهد و طبق قانون با اپراتورهاي مخابراتي همکاري کنيم و مجوزهاي لازم را بدهيم اما شرکت مخابرات تمايلي به اجراي مصوبه شوراي شهر مشهد براي ساماندهي نصب آنتن هاي «BTS» ندارد.
 
وي درباره مصوبه شوراي شهر مشهد اضافه مي کند: ۲۸ آبان ماه سال ۹۰ شوراي شهر مصوبه اي را براي ساماندهي دکل هاي مخابراتي تصويب و به سازمان «فاوا» شهرداري مشهد ابلاغ کرد که ما نيز از طريق رسانه ها و يا به صورت مکاتبه به اپراتورهاي تلفن همراه اول، ايرانسل، تاليا، مبين نت و تمامي ادارات و اشخاص حقيقي و حقوقي اطلاع رساني و از آن ها دعوت کرديم براي ساماندهي دکل ها و آنتن هاي خود به سازمان «فاوا» مراجعه کنند.آبسالان مي گويد: تعداد زيادي از اپراتورها به اين سازمان مراجعه و اطلاعات سايت ها و دکل هايشان را اعلام کردند و درخواست هاي جديدشان را براي نصب آنتن ارائه دادند. ما نيز بر اساس مصوبه شوراي شهر آنها را بررسي و براي آنها مجوز صادر کرده ايم.
 
وي مي افزايد: متأسفانه شرکت مخابرات که متولي تلفن همراه اول است به مصوبه شوراي شهر مشهد اعتراض کرده و موضوع در ديوان عالي عدالت اداري در حال بررسي و پرونده همچنان مفتوح است.
 
وي اضافه مي کند: ساير اپراتورها مصوبه شوراي شهر را قبول کرده اند و تنها اين شرکت مخابرات و اپراتور همراه اول هستند که با مصوبه شوراي شهر مخالف اند. وي با اشاره به اينکه ما به عنوان زيرمجموعه شهرداري مشهد بايد مصوبه شوراي شهر مشهد را اجرا کنيم، تصريح کرد: شوراي شهر خير و صلاح شهر و شهروندان را در نظر گرفته است.
 
وي با اشاره به اينکه مخابرات هرگاه که براي نصب آنتن «BTS» درخواست مجوز کرده است، بر اساس مصوبه شوراي شهر اقدام به صدور مجوز کرده ايم مي گويد: متأسفانه شرکت مخابرات در نصب آنتن ها و سايت هاي خود در ۶۵ مورد خارج از ضوابط و مقررات عمل کرده است.
 
مديرعامل سازمان «فاوا» شهرداري مشهد تصريح مي کند: ما بر اساس مصوبه شوراي شهر مشهد جلوي احداث تعداد انگشت شماري از سايت ها و نصب دکل هاي تلفن همراه اول مخابرات را که بدون مجوز اقدام به نصب آن کرده بودند، گرفته ايم.
 
مديرعامل سازمان فناوري اطلاعات و خدمات کامپيوتري شهرداري مشهد مي گويد: در بسياري از موارد کهنه و قديمي بودن برخي تجهيزات مخابراتي باعث ايجاد اختلالات و مشکلات مخابراتي مي شود اما از آنجا که مردم از اين موارد خبر ندارند، شرکت مخابرات ايجاد اين اختلالات را به عملکرد شهرداري نسبت مي دهد؛ در صورتي که اين مسئله صحت ندارد و اين اختلالات به قديمي بودن تجهيزات خودشان ارتباط پيدا مي کند.
 
تشکيل کميته ساماندهي دکل هاي مخابراتي
مهندس «محمدرضا خليلي» مديرکل فناوري اطلاعات و امنيت شبکه استانداري خراسان رضوي درباره مشکلات دکل هاي مخابراتي اپراتورها و به دنبال آن اختلالات تلفن هاي همراه به خراسان مي گويد: در گذشته مشکلات زيادي در اين زمينه داشتيم که يکي از آنها جانمايي دکل ها و سايت هاي «BTS» توسط اپراتورهاي مخابرات بود؛ به اين معنا که تا اپراتوري اقدام به نصب دکل مخابراتي در ملک خصوصي مي کرد، همسايگان بدون آگاهي به مسئله ورود پيدا کرده و شکايت مي کردند.
 
وي مي افزايد: همين امر در شهر چالش ايجاد کرده و باعث کندي روند نصب دکل مخابراتي و ايجاد اختلالات مخابراتي شده بود.
 
وي اضافه مي کند: در پي اختلال در تماس هاي تلفن هاي همراه، مردم با ما هم تماس مي گيرند و سوال مي کنند چرا تلفن هاي همراه اول يا اپراتورهاي ديگر آنتن نمي دهد و اين براي ما يک چالش شده است و هر از چندي برخي روزنامه ها نيز به آن مي پردازند.
 
به همين دليل ما اقدام به تشکيل کميته اي براي ساماندهي، نصب و زيباسازي دکل هاي مخابراتي‌زيرمجموعه‌کميسيون‌فناوري اطلاعات استان کرده ايم.
 
وي مي افزايد: تصميماتي که در اين کميته درباره نصب و ساماندهي دکل هاي مخابراتي گرفته مي شود، قانوني است و بايد توسط دست اندرکاران ساماندهي و نصب دکل ها و سايت هاي مخابراتي اجرا شود.
 
خليلي با بيان اينکه اپراتوري که قصد نصب دکل را دارد بايد ۳ مکان را مشخص و به کميته اعلام کند، تصريح مي کند: اين مکان ها در جلسات کميته با حضور نمايندگان محيط زيست، اداره اطلاعات، دانشکده علوم پزشکي، سازمان «فاوا» شهرداري مشهد و اپراتورهاي مخابراتي بررسي و اماکني که مخاطرات کمتري دارد انتخاب مي شود.
 
وي اضافه مي کند: دبيرخانه کميته ساماندهي دکل هاي مخابراتي در سازمان «فاوا» شهرداري مشهد ايجاد و به تمام اپراتورهاي مخابراتي ابلاغ شده است که مصوبات کميته را رعايت کنند.
 
مديرکل فناوري اطلاعات استانداري خراسان رضوي مي افزايد: از زماني که جلسات کميته ساماندهي دکل ها و سايت هاي مخابراتي برگزار مي شود وضعيت بهتر شده است.وي مي گويد: ما بحث مشترک شدن دکل هاي مخابراتي اپراتورها را در دستور کار قرار داده ايم تا با اين کار تعداد دکل هاي مخابراتي در شهر کمتر شود و اپراتورها در مکان هايي که امکان دارد از يک دکل به صورت مشترک استفاده کنند.وي با اشاره به بحث ساماندهي و زيباسازي دکل هاي مخابراتي تصريح مي کند: از اپراتورها خواسته ايم که دکل هاي خود را رنگ آميزي و به زيباسازي آن ها براي هماهنگي با فضاي شهري توجه کنند.خليلي اضافه کرد: مردم بدانند که نگاه کميته ساماندهي دکل ها و سايت هاي مخابراتي با نگاه رعايت حقوق شهروندان بوده و سلامت آنها در اولويت قرار دارد لذا نگران موضوع خطرات دکل هاي «BTS» نباشند.

​​