فناوری اطلاعات

فن بازار و رفع مشکلات شرکت‌های دانش‌بنیان

منبع: دنیای اقتصاد
تغییرات با سرعت رخ می‌دهند و دستاوردهای پژوهشی در شرکت‌های دانش‌بنیان نقش بسزایی در ارتقای کیفیت زندگی بشر و توسعه سطح رفاه جامعه و تحولات اقتصادی ایفا می‌کنند. مهم‌ترین بحث در فرآیند تجاری‌سازی دستاوردهای این گونه موسسات توان حضور در بازارهای گوناگون کسب‌و‌کار، تمرکز بر بهبود کارآیی و اثربخشی تلاش‌های بازاریابی است.
امروزه بسیاری از شرکت‌های نوآور با محدودیت‌های بودجه‌ای بسیاری در عرصه تجاری مواجهند و باید قابلیت آن را بیابند تا با حداقل منابع و سرمایه‌گذاری حداکثر، سود لازم را برای بقا و پوشش هزینه‌های تحقیق و ثبات خویش در بلندمدت کسب کنند. رابطه معنادار و مستقیمی میان شبکه فن‌بازار موثر و روند مثبت تجاری‌سازی دستاوردهای نوین در شرکت‌های دانش‌بنیان وجود دارد. 
شبکه فن‌بازار می‌تواند تحولی جدی در حوزه فناوری و نوآوری کشور ایجاد کند. اولین مشکل نظام نوآوری «ایجاد بازار» است که برای رفع این مشکل اصلی باید پایه بازار فناوری تقویت شود.  فن‌بازارها یک جز قدرتمند موتور توسعه کشور هستند، بحث بازار اولین و بزرگ‌ترین مشکلات نظام نوآوری کشور ما است. برای حل این مشکل باید بخش‌های مختلف این نظام از جمله مشتریان، بخش خصوصی و دولت به حرکت در بیایند. در حال حاضر یکی از بزرگ‌ترین مشکل شرکت‌های دانش‌بنیان مشکل تقاضای بازار برای  محصولات و خدمات فناورانه آنان است. ورود یک محصول فناورانه جدید به بازار سختی‌های بسیار زیادی دارد. ورود یک محصول جدید به بازار فعلی فرهنگ‌سازی خاص خود را می‌طلبد و ورود آن به شبکه فروش و عرضه بسیار دشوار و دارای مشکلات خاص خود است. حتی برای بخش خصوصی نیز دشوار است به شبکه‌ سنتی بازار وارد شود و ساختارشکنی انجام دهد.
در راستای حل مشکل  بازار شرکت‌های دانش‌بنیان سه راه‌حل منطقی به نظر می‌رسد.
اول موضوع استاندارد و گواهینامه‌های مربوط به فناوری است  که سازمان استاندارد باید در این مسیر قدم‌های موثرتری بردارد و زمانی که شرکت‌های دانش بنیان به فناوری‌ها دست می‌یابند بتوانند به راحتی در داخل کشور نسبت به اخذ گوهینامه استاندارد و سایر گواهینامه‌های فنی مربوطه اقدام کنند  تا متعاقبا در زمان ارائه فناوری‌ها به متقاضیان داخلی با مشکلات مربوط به گواهینامه‌های فنی و استاندارد مواجه نشوند.
موضوع دوم در صورت برابری کیفیت فناوری‌های شرکت‌های دانش بنیان و موضوعات رقابت قیمتی، الزام صنایع داخلی به خرید از شرکت‌های دانش‌بنیان با راهکارهای تشویقی یا تنبیهی است. به عنوان نمونه اقدام اخیر معاونت فناوری ریاست‌جمهوری در بحث لیزینگ محصولات دانش‌بنیان می‌تواند موتور محرک بازار فناوری کشور باشد البته به شرطی که به واسطه‌گری منجر نشود و این اطمینان از سوی کارگزاران فن‌بازارها حاصل شود که مشتری طرح لیزینگ مصرف‌کننده نهایی است. موضوع سوم اهمیت قیمت‌گذاری فناوری یا Technology Pricing است. این بخش متاسفانه در کشورمان بسیار ضعیف است. باید بخش‌هایی به صورت مرجع این کار را انجام دهند و مراکزی که وجود دارند، خیلی خوب عمل نکرده‌اند.

​​