فناوری اطلاعات

شرایط پوشش خبری کمیسیون طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی مشخص شد

منبع: ایسنا
 
در بررسی های جلسه امروز عصر کمیسیون مشترک طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی مقرر شد که جلسات کمیسیون به صورت زنده از طریق تارنمای خبرگزاری خانه ملت پخش شود و نمایندگان رسانه ها داخلی که مجوز ورود به مجلس را دارند برای حضور و پوشش خبری جلسات مجاز باشند.
 
 مذاکرات سومین جلسه عصر امروز کمیسیون مشترک حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کابردی فضای مجازی به صورت زنده از طریق درگاه اینترنتی خبرگزاری خانه ملت پخش شد.
 
اعضای کمیسیون مشترک حمایت از حقوق کاربران در جلسه امروز عصر به بررسی آیین نامه داخلی کمیسیون پرداختند.
 
بر اساس مصوبات امروز کمیسیون مقرر شد مشروح مذاکرات تمام جلسات کمیسیون به صورت زنده از طریق تارنمای خبرگزاری خانه ملت پخش شود، نمایندگان رسانه ها و جراید داخلی به ویژه رسانه ملی که مجوز ورود به جلسات مجلس را دارند مجاز هستند برای تهیه گزارش در جلسات علنی کمیسیون حضور پیدا کنند.
 
از دیگر مواردی که در این جلسه به تصویب و بررسی اعضای کمیسیون رسید می توان به شرایط حضور نمایندگان دستگاه های اجرایی و ذی نفعان مرتبط با طرح در جلسات کمیسیون به صورت دائمی، شرایط حضور و دعوت از دستگاه ها در جلسات کمیسیون به صورت غیر دائمی، شرایط اخد اجازه مرخصی اعضای کمیسیون و شرایط اطلاع رسانی مصوبات کمیسیون اشاره کرد.
 
بر اساس اعلام رضا تقی پور انوری رییس کمیسیون، جلسه بعدی کمیسیون مشترک طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی روز سه شنبه ۱۱ آبان ماه ساعت ۱۶ به صورت علنی برگزار خواهد شد.

​​