تلفن همراه

2 مرکز مخابراتی توسعه می یابد

عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابرات شهید منتظری و شهید کلانتری از تاریخ هفتم دی ماه آغاز می شود.
 
به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه تهران، با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشتریان در مرکز مخابرات شهید منتظری با پیش شماره های 5590 الی 5593، 5595، 5597 در محدوده خیابان های شهید مدرس، هلال احمر، شهید رجایی و اتوبان شهید آوینی و در مرکز مخابرات شهید کلانتری با پیش شماره های 8864 الی 8867، 8887، 8888، 8877 الی 8879، 8850، 8885، 8819، 8820، 8608 به مدت 72 ساعت با اختلال همراه است.
 

​​