لبه تکنولوژی

معاونت علمی اعلام کرد؛ قطعات پهپادی ایران‌ساخت با ۳ راهبرد فناورانه توسعه می‌یابد

منبع: مهر
معاونت علمی و فناوری اعلام کرد به واسطه شرکتهای دانش بنیان قطعات پهپادی ایران‌ساخت با ۳ راهبرد فناورانه توسعه می‌یابد.
به گزارش معاونت علمی و فناوری، یکی از اهدافی که در صنعت پهپادی دنبال می شود توسعه ماژول و قطعات کاربردی در این پرنده‌های بدون سرنشین با هدف تولید ثروت و اشتغال در بازار داخل و خارج از کشور است.
 
در حال حاضر صنایعی چون کشاورزی، معدن، هواشناسی، تجاری، تفریحی، امنیتی و غیره از این پرنده های بدون سرنشین بهره می برند و از آنها در حوزه‌های مختلفی استفاده می کنند.
 
اما طراحی و تولید پهپادها و توسعه این صنعت راهبردی در کشور، نیازمند تامین بومی قطعات و تجهیزات کاربردی آن است که گروه هوایی ستاد توسعه فناوری های فضایی و حمل و نقل پیشرفته معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در تلاش است تا این کار را با ۳ اراهبرد ملی «تهیه پلتفرم مشترک با کاربری کشاورزی و نقشه‌برداری»، «شناسایی حوزه تجاری‌سازی» و «شناسایی استانداردهای محصول برای قطعات و زیرسیستم‌های پهپادی» عملیاتی کند.
 
البته این کار به «شناسایی ماژول‌ها و قطعات دقیق با هدف پایش و نقشه برداری و کشاورزی دقیق بر مبنای پلتفرم مشترک»، «حمایت از تولید بومی و تجاری‌سازی موتور الکتریکی، رادیو کنترل، اتوپایلوت، دوربین، باتری و ایستگاه زمینی»، «اولویت بندی کاربری های تجاری پهپادهای غیر نظامی از منظر ارزش اقتصادی و هماهنگی با الزامات امنیتی» و «تدوین آیین‌نامه استاندارد محصول» نیز هست که در آینده‌ای نزدیک این اقدامات هم به مرحله اجرا درخواهد آمد.
 
تامین بومی قطعات و تجهیزات حوزه پهپادی با چالش هایی چون کارآیی و دقت پایین پهپادها در حوزه پایش و نقشه برداری و کشاورزی دقیق و عدم حمایت از توسعه ماژول‌های مربوطه و جایگزینی سیستم‌های دقیق با سیستم‌های قدیمی مواجه است که تنها با حضور و توانمندی دانشی و تخصصی شرکت های دانش بنیان و خلاق قابل رفع است.

​​