باندپهن

مرکز مخابرات شهید قندی توسعه می یابد

عملیات توسعه شبکه ارتباطی در مرکز مخابرات شهید قندی از تاریخ 24 شهریور ماه آغاز می شود.
 
به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه تهران، با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی و دیتای مشتریان در مرکز مخابرات شهید قندی از ساعت 24 به مدت 6 ساعت با اختلال همراه است.

​​