فناوری اطلاعات

دبیر شورای عالی فضای مجازی: اختلال در اینستاگرام و واتساپ به معنای تعطیل شدن اقتصاد دیجیتال کشور نیست

اعتقاد دبیر شورای عالی فضای مجازی، ابوالحسن فیروزآبادی در خصوص فیلترینگ اینستاگرام و واتساپ این است که اگر تعطیلی این دو را مساوی با تعطیلی اقتصاد دیجیتال کشور بدانیم به مردم و کشور ستم کرده‌ایم.
 
وی معتقد است که جمهوری اسلامی تمایل دارد تمامی پلتفرم‌ها را باز بگذارد و سیاست آن نشان داده که به دنبال استفاده از مزایای فضای مجازی برای زندگی مرفه است و همچنین در راستای توسعه اقتصاد دیجیتال افزود: در دولت سیزدهم و شورای عالی فضای مجازی توجه به توسعه اقتصاد دیجیتال در راس برنامه‌ها قرار دارد و اخیرا مصوبه دولت برای رونق کسب و کارهای کوچک دیده شده است.
 
فضای مجازی فضای جهانی است که ذات آن مرزبردار نیست و به صورت شبکه‌ای توسعه پیدا می‌کند که مهمترین خصیصه این فضا در ایجاد و تولید قدرت نرم در ابعاد بزرگ است که بعضی مواقع بر قدرت سخت غلبه می‌کند.

​​