موبایل و رایانه اینتل یکی شدند

منبع: تسنیم
اینتل بخش گوشی‌های هوشمند وتبلت خود را با بخش رایانه ادغام می‌کند.
 
ادغام کامل این بخش‌ها با یکدیگر تا اوایل سال 2015 طول خواهد کشید و به این اپراتور بزرگ تکنولوژی کمک می‌کند تا کسب‌وکار بهره‌ورتری در بازارهای پویای کنونی داشته باشد.
از دست رفتن ارزش بازار اینتل در برابر کوالکام یکی از مواردی بوده که این شرکت دست به چنین اقدامی زده است.
علی‌رغم فروش 40 میلیون پردازشگر تبلت در سال جاری توسط اینتل، واحد موبایل این شرکت با ضرردهی 1.04 میلیارد دلاری در سه ماهه سوم روبرو شده است.
مدیر بخش رایانه‌ای اینتل، مدیر بخش جدید حاصل از ادغام خواهد شد.

URL: https://www.ictna.ir/id/065492/

Code: 065492