تلفن همراه

ویدئو؛ بیست و سی: ایرانسل از همراه اول پیشی گرفت

 

 

 

 

 


​​