تلفن همراه

تعرفه های موجود رانژه کشی شرکتهای fcp فاقد هرگونه توجیه اقتصادی است

 
تعرفه‌های مصوبه رگولاتوری برای رانژه کردن شرکتهایfcp، فاقد توجیه اقتصادی است وبه هیچ وجه پاسخگوی هزینه‌های مربوطه نیست .
 
به گزارش اداره کل ارتباطات واموربین الملل شرکت مخابرات ایران بیدخام، مدیر کل ارتباطات و امور بین‌الملل شرکت مخابرات ایران، ضمن بیان این مطلب افزود : آخرین مصوبات رگولاتوری در خصوص هزینه های رانژه و درانژه کردن خطوط برای شرکت‌های FCP ، با توجه به افزایش تورم جامعه وعدم تامین هزینه تجهیزات برای رانژه‌کشی ، کار رانژه خطوط در برخی از مراکز مخابراتی با مشکل مواجه کرده است . شرکت مخابرات ایران در این زمینه مکاتباتی را با سازمان تنظیم مقررات برا ی رفع مشکل و ارایه راهکارداشته است .
 
وی با اشاره به اینکه آخرین مصوبه در زمینه رانژه کردن خطوط مربوط به سال 1395 است تصریح کرد : طبق اعلام وزارت کار و امور اجتماعی از سال 1395 تا کنون دستمزد نیروی انسانی بیش از 263 درصد و  قیمت سیم رانژه 1100 درصد افزایش داشته است. لذا قیمت گذاری توسط کمیسیون تنظیم مقررات برای رانژه کردن خطوط فاقد توجیه اقتصادی است . ادامه این روند خدمت گذاری شرکت مخابرت ایران را متحمل ضرر و زیان بیشتری می کند.
 
بیدخام با تاکید بر اینکه این شرکت خودرا همچنان ملزم به اجرای مصوبات رگولاتوری می داند و بر اسا س قوانین بالا دستی و در چارچوب مقرارت و مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و مفاد مندرج در پروانه اقدام به فعالیت می کند ،گفت : با توجه به شرایط خاص به دلیل کمبود تجهیزات و محدویت های موجود در روند رانژه کشی شرکت‌های FCP، کار رانژه خطوط در برخی از مراکز مخابراتی به دلیل «نبود سیم رانژه» با مشکل مواجه شده است.
 
وی با اشاره به حجم رانژه کشی انجام شده در سال 1399 و ضرر 2 هزار میلیارد ریال در این زمینه اظهار داشت : امیدواریم اقدام عملی در خصوص ترمیم تعرفه های سیم کشی رانژه با توجه به تور م صورت گیرد و راهکارهای پیشنهادی شرکت مخابرات ایران در این زمینه نیز مورد پذیرش رگولاتوری واقع شود.  
 
بیدخام همچنین در این رابطه گفت:  در یک مرکز مخابراتی در تهران برای اجرای عملیات رانژه به ۶۰ متر سیم مسی نیاز است که اگر قیمت آن را متری ۱۵۰۰ تومان در نظر بگیریم و دستمزد اجرای این کار ۱۰ هزار تومان باشد، مجموع عملیات رانژه‌کشی حداقل ۱۰۰ هزار تومان خواهد بود و فروش آن به قیمت ۱۲ هزار تومان به‌صرفه نیست.
 
مدیر کل ارتباطات و امور بین‌الملل شرکت مخابرات ایران افزود : هزینه تامین برق شرکت‌های FCP که براساس مصوبه رگولاتوری انجام می‌شود و از سال ۹۴ ثابت مانده، باید براساس تعرفه‌های جدید برق محاسبه ‌شود.
 
گفتی است ،  رانژه کردن خطوط تلفن ثابت به این معناست که مسیر سیم تلفن ثابت مشترک در مرکز مخابراتی به گونه‌ای تغییر می‌کند که از تجهیزات شرکت ارائه دهنده خدمات اینترنتی (FCP) نیز بگذرد و امکان دریافت اینترنت را در کنار مکالمات صوتی داشته باشد.

​​