تلفن همراه

2 مرکز مخابراتی توسعه می یابد

عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابراتی شهید آل اسحاق و مرحوم نهری از تاریخ 23 شهریور ماه آغاز می شود.
 
به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه تهران، با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشتریان در مرکز مخابرات شهید آل اسحاق با پیش شماره های 7700، 7701، 7730، 7731، 7683 در محدوده بلوار بهار، سازمان آب، مجتمع تجاری ولی عصر و در مرکز مخابرات مرحوم نهری با پیش شماره های 8807 الی 8809، 8837، 8838، 8856 الی 8859، 8612 در محدوده خیابان های عسگری (توحید 5)، گلها، شفق، توحید 3 به مدت 72 ساعت با اختلال همراه است.
 
 
 

​​