تلفن همراه

2 مرکز مخابراتی توسعه می یابد

عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابرات شهید کلانتری و شهید اکبری از تاریخ نهم آذر ماه آغاز می شود.
 
به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه تهران، با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشتریان در مرکز مخابرات شهید کلانتری با پیش شماره های 8819، 8820، 8877 الی 8879، 8885 الی 8888، 8864 الی 8867 و 8608 در محدوده خیابان های آفریقا، ولیعصر، فرزان غربی و ناصری و در مرکز مخابرات شهید اکبری با پیش شماره های 7732 الی 7735، 7714، 7739، 7711، 7712، 7796، 7778، 7779 و 7679 در محدوده خیابان های 192، 131، 182 و 135 به مدت 72 ساعت با اختلال همراه است.
 

​​