تلفن همراه

یکی از مخاطرات سوپر اپلیکیشن‌ها، ایجاد انحصار است

 
مدیرکل صدور مجوز و امور رسانه‌های سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر گفت: یکی از مخاطرات فعالیت سوپر اپلیکیشن‌ها (نرم‌افزاری که همه خدمات در یک حوزه مشخص را به کاربر ارائه می‌دهد)  در کشور، مساله ایجاد انحصار بوده که راهکار آن پایبندی به قوانین رقابت و شفافیت است.
 
به گزارش سازمان تنظیم مقررات صوت‌وتصویر فراگیر در فضای مجازی (ساترا)،  اولین نشست چهار جانبه تخصصی سوپراپلیکیشن در این سازمان برگزار شد. در این نشست، نمایندگان مرکز ملی فضای مجازی از حوزه سیاست‌گذاری فضای مجازی، ساترا از حوزه تنظیم‌گری، فعالان حوزه سوپراپلیکیشن‌ها و نمایندگان حوزه‌های پژوهشی و دانشگاهی حضور داشتند.
 
سوپر اپلیکیشن، اپلیکیشن اپلیکیشن‌ها
 
«محمدرسول حاج‌اقلی»  مدیرکل صدور مجوز و امور رسانه‌های ساترا با اشاره به دغدغه‌های موجود درخصوص سوپراپلیکیشن‌ها گفت: دغدغه نهاد حاکمیتی و مرکز ملی این است که ما پیش از این با رسانه‌های کاربرمحور، محتوای نمایشی، پیام‌رسان، رادیو اینترنتی و... مواجه بوده‌ایم اما اکنون حتی پلتفرم‌هایی که به صورت تخصصی در حوزه ویدئو فعالیت می‌کنند تمایل دارند به سایر حوزه‌ها نیز ورود کنند.
 
وی افزود: برخی از پلتفرم‌ها به حدی فعالیت‌های متنوع دارند که به طور مشخص در مواجهه نخست نمی‌توان اسمی روی آن‌ها گذاشت؛ همچنین در حال حاضر مصرف کاربران از تک سرویسی به سمت چند سرویسی رفته است.
 
حاج‌اقلی با بیان اینکه این پدیده فقط مختص به کشور ما نیست و در دنیا رواج دارد، گفت: پلتفرم‌های شرقی و به ویژه چینی بیشتر به این سمت رفته‌اند و بسیار موفق بوده‌اند و در بازار هم نفوذ داشته‌اند. تصور می‌کنم جنس صنعت و کاربران ما هم مشابه بلوک شرق است بنابراین بایستی برای آن فکری کرد.
 
وی افزود: ادبیات دنیا موجودیت این پلتفرم‌ها را با عنوان سوپراپلیکیشن می‌شناسد؛ درواقع اپلیکیشن اپلیکیشن‌ها یا اپلیکیشن‌ بزرگی که شرایطی فراهم می‌کند تا سایر پلتفرم‌ها در بستر آن سرویس دهند.
 
وی گفت: یکی از مخاطرات فعالیت سوپر اپلیکیشن‌ها مسئله رقابت و انحصار است که راهکار آن پایبندی به قوانین رقابت و شفافیت در انحصار است.
 
وی افزود: دومین مخاطره جدی مسئله حوزه داده است؛ مسائلی مانند فروش داده، حفاظت داده و مالکیت داده که این مسائل نیز از طریق پایبندی به قوانین مرتبط با صیانت داده برطرف خواهد شد.
 
حاج اقلی خاطرنشان کرد: سومین مورد بحث خدمات عمومی و مسئولیت سوپراپلیکیشن‌ها در برابر ارائه خدمات عمومی است. دغدغه جدی دیگر این حوزه، تعدد و چندگانگی نهادهای تنظیم‌گر و بازیگران حوزه نظارت است که تعارض کارکردی ایجاد می‌کنند؛ در نتیجه یکی از راهکارهای آن، ایجاد نظام حمکرانی واحد است که در حال حاضر مرکز ملی فضای مجازی آن را نمایندگی می‌کند.
 
«محمد صاحب‌بیانی» نماینده مرکز ملی فضای مجازی در این نشست گفت: دغدغه مرکز ملی فضای مجازی مقابله با انحصار است،  اما قصد نداریم مانعی برای بخش خصوصی باشیم. بلکه عمل طبق حد و مرزی که در قانون انحصار مرکز ملی فضای مجازی با عنوان سیاست‌ها و الزامات مشخص شده مدنظر ماست. این مقوله نباید مغفول بماند چراکه ممکن است بحث امنیت ملی ما را نیز تحت‌الشعاع خود قرار دهد.
 
 
 
 

​​