تلفن همراه

3 مرکز مخابراتی توسعه می یابد

عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابرات شهید کلانتری، شهید بابایی و آبسرد از تاریخ 23 آذر ماه آغاز می شود.
 
به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه تهران، با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشتریان در مرکز مخابرات شهید کلانتری با پیش شماره 8819، 8820، 8864 الی 8867، 8877 الی 8879، 8887 الی 8889، 8885 و 8608 در محدوده خیابان های ولیعصر، ترابنده، سی و دوم و خالد اسلامبولی به مدت 72 ساعت با اختلال همراه است.
 
بر اساس همین گزارش با اجرای عملیات توسعه شبکه، ارتباط مشتریان در مراکز مخابرات شهید بابایی و آبسرد از ساعت 1 بامداد به مدت 4 ساعت دچار اختلال می شود.
 

​​