فناوری اطلاعات

لزوم همراهی مجلس برای تحقق اتصال تمام روستاهای کشور به اینترنت

منبع: ایلنا
 
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تاکید کرد: برای اتصال تمام روستاهای بالای ۲۰ خانوار کشور به شبکه ملی اطلاعات تا پایان سال ۱۴۰۱، به همکاری نمایندگان مجلس نیاز است.
 
 عیسی زارع‌پور در پست اینستاگرامی خود درباره تکمیل دسترسی تمام روستاهای بالای ۲۰ خانوار کشور به شبکه ملی اطلاعات، نوشت: به سرعت به سوی تکمیل ارتباطات روستایی پیش می‌رویم.
 
وی با بیان اینکه طبق وعده تا پایان ۱۴۰۱ تمام روستاهای بالای ۲۰ خانوار به این شبکه خواهند پیوست، اظهار داشت: کار سختی است، اما با همراهی همکارانم در وزارت ارتباطات و اپراتورهای ثابت و همراه برای انجام آن مصمم هستیم.
 
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: تحقق این هدف مهم، البته نیازمند همراهی نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی برای «حفظ اعتبارات پیش بینی شده در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ برای وزارت ارتباطات» و «عدم تخصیص درآمدهای حوزه ارتباطات به سایر بخش ها» است که امیدوارم با همراهی خود، مسیر دستیابی ما به این هدف را تسهیل کنند.

​​