فناوری اطلاعات

تفاهمنامه همکاری شرکت مخابرات با شرکت مهندسی و توسعه نفت

تفاهم نامه همکاری ۵ ساله میان شرکت توسعه و مهندسی نفت و مخابرات منطقه خوزستان مقارن با روز جهانی ارتباطات امروز پنج شنبه ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ به منظور ارتقاء کیفیت ارتباطات با استفاده ازظرفیت سیستمهای انتقال و شبکه فیبر نوری شرکت مخابرات ایران به امضا رسید.
 
 
به گزارش اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران، بر این اساس در این مراسم که با حضور زارعیان معاون تجاری و خدمات مشتریان شرکت مخابرات ایران، رحیم فلاح زاده مدیرمنطقه خوزستان و ابوذر شریفی مدیرعامل شرکت توسعه و مهندسی نفت ایران برگزار شد، تفاهم نامه همکاری ۵ ساله میان شرکت توسعه و مهندسی نفت و شرکت مخابرات ایران منطقه خوزستان به توافق طرفین رسید.
 
در این تفاهمنامه که درحاشیه بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی نفت و گاز و پتروشیمی به امضا رسید، طرفین توافق نمودند با همکاری یکدیگر و استفاده ازظرفیت سیستمهای انتقال و شبکه فیبر نوری شرکت مخابرات ایران و شبکه فیبر نوری شرکت مهندسی و توسعه نفت، ضمن ارتقاء کیفیت ارتباطات واحدهای پرشمار صنعتی فعال درمیادین نفتی غرب کارون (آزادگان- یاران و یادآوران)، این مناطق از سرویسهای ارتباطی با کیفیت و پایداربهره مند گردند.
 
تامین ارتباط مخابراتی پایدار و پرسرعت یادمانهای دفاع مقدس و مناطق عملیاتی طلائیه، جفیر و هویزه با استفاده از سایت های نسل ۴ و ۴و نیم از دیگر بندهای مهم این تفاهم نامه بین شرکت مخابرات ایران، منطقه خوزستان با شرکت مهندسی و توسعه نفت است.

​​