باندپهن

مدیر مخابرات منطقه البرز خبر داد: وضعیت دقیق ارتباطی 4 پروژه مسکن مهر در استان البرز/ ارایه توامان امکانات تلفن و اینترنت

منبع: مخابرات منطقه تهران
مدیر مخابرات منطقه البرز با تشریح وضعیت ارتباطی 4 پروژه مسکن مهر در این استان گفت: در 2 پروژه مسکن مهر ماهدشت و مسکن مهر نظرآباد تمامی تعهدات تلفن با امکان واگذاری اینترنت انجام شده و در مسکن مهر شهر جدید هشتگرد و مسکن مهر ابریشم اغلب تعهدات انجام شده است.
 
حمید همت زاده مدیر مخابرات منطقه البرز اقدامات انجام شده درباره ارتباطات مسکن مهر در منطقه البرز را تشریح کرد و اظهار داشت: منطقه البرز دارای 4 مسکن مهر در شهر جدید هشتگرد، ماهدشت، ابریشم و نظرآباد است.
 
وی گفت: در 2 مسکن مهر ماهدشت و نظرآباد تمامی تعهدات تلفن ثابت و اینترنت انجام شده است.
همت زاده ادامه داد: در مسکن مهر نظرآباد که نسبت به سایر مسکن مهرهای منطقه کوچکتر و کم سکنه تر است، تقاضای زیادی وجود نداشت اما برای همین میزان نیز تمامی تعهدات انجام شده است.
 
وی با اشاره به مسکن مهر هشتگرد گفت: هشتگرد جز پروژه های بسیار مهم مسکن مهر در کشور و دارای فازهای متعددی است که تا فاز 7 شبکه ایجاد و بخش دسترسی برای استفاده مردم راه اندازی شده است.
به گفته وی، در این مسکن مهر حدود 4 هزار پورت و 16 هزار پورت در مرحله بعد نصب شده و اغلب تعهدات انجام شده است اما در این منطقه متقاضیانی نیز ثبت نام کرده اند که هنوز ساکن نشده اند و تعهدات این بخش هنوز اجرا نشده باقی مانده است.
 
مدیر مخابرات منطقه البرز با اشاره به وضعیت ارتباطی مسکن مهر ابریشم یادآور شد: در این پروژه به دلیل ناهماهنگی های بین سازمان های مختلف ارایه سرویس با تاخیر مواجه شد.
 
وی توضیح داد: در این منطقه علی رغم حفاری مخابرات و کابل کشی، سازمان های خدمات رسان دیگری با حفاری مجدد کابل های شبکه مخابرات را دچار آسیب کردند که این موضوع علاوه بر تاخیر انداختن ارایه سرویس، ضرر و زیان زیادی را متوجه مخابرات کرد.
 
به گفته همت زاده در این پروژه مسکن مهر هم اکنون شبکه اجرا و بخش دسترسی فراهم شده است که در نتیجه بخشی از تعهدات انجام شده و بخشی دیگر از تعهدات فیش های فروخته شده نیز در نوبت واگذاری است.

​​