باندپهن

سرپرست معاونت فنی مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت منصوب شد

منبع: شرکت ارتباطات زیر ساخت
 
طی حکمی از سوی مهندس فتاحی معاون وزیر ،رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت سهراب آغ بیات با حفظ سمت سازمانی به عنوان سرپرست معاونت فنی شرکت ارتباطات زیرساخت منصوب شد.
 مهندس سهراب آغ بیات با مدرک کارشناسی ارشدمهندسی صنایع از دانشگاه امیرکبیر وسمت های رئیس اداره مدیریت سرویس مرکز سوئیچ بین شهری آی سی تی تهران و مدیرکل امور مشتریان و واگذاری مدارات این شرکت را در کارنامه خود دارد.
وی در حال حاضر مدیرکل کنترل و هماهنگی پایش در معاونت فنی این شرکت را برعهده دارد.

​​